NUTRITIVNE ALERGIJE

Verzija za štampuVerzija za štampu
Predavači
Broj akreditacije 153-02-3563/2012-01
Datum akreditacije 15 Novembar, 2012
Cena po učesniku 600 din
Br. učesnika u okviru grupe 60

6. NUTRITIVNE ALERGIJE
Društvo nutricionista Vojvodine
Moderatori: prof. dr Ljiljana Trajković, mr sc. lekar spec. Andrija Šrek, asistent dr Milka Popović, asistent mr sc med Dragana Balać
Odluka broj: 153-02-3563/2012-01
U zbirnoj tabeli: D-1-2518/12
Akreditovano za LEKARE, FARMACEUTE, MEDICINSKE SESTRE I ZDRAVSTVENE TEHNIČARE
Za slušaoce nosi 3 boda.