OBAVEŠTENJE!

Verzija za štampuVerzija za štampu
Organizator
Petak, 26 Mart, 2010
Novi Sad

Prijave zainteresovanih za prisustvo na kursevima "Braunila" i Obuka za BLS" primaće se i dalje a o datumu i mestu održavanja bićete obavešteni putem sajta SZRV.
Napomena:
Prijava za kurseve ili predavanje ne znači i mogućnost prisustva već tek po uplati kotrizacije a obavezno o tome obavestiti sekretara SZRV Tamaru Terzić.