ODRŽAN SEMINAR U PANONIJI

Verzija za štampuVerzija za štampu
Organizator
Subota, 11 Septembar, 2010
Hotel "BISER" u PANONIJI kod Bačke Topole Bačka Topola
Broj akreditacije: 153-02-371/2010-02

Obaveštavamo Vas da je dana 11.09.2010. godine održan jednodnevni seminar u Hotelu "Biser" u Panoniji, koji je bio u organizaciji Saveza zdravstvenih radnika Vojvodine.
U okviru ovog seminara, održano je 5 kurseva u terminu od 10:00 do 14:00 časova i jedan Stručni sastanak u terminu od 15:00 do 17:00 časova.

Kursevi koji su održani u okviru ovog jednodnevnog seminara su:

1. Sestra Lider
Predavači: Ranka Ješić i Maja Antić
Broj akreditacije: 153-02-371/2010-02
U zbirnoj tabeli: D-1-356/10
Kursu je prisutstvovalo 23 slušaoca.

2. Unapređenje komunikacije zdravstvenih radnika i osoba sa invaliditetom
Predavači:Violeta Popović i Svetlana Slavnić
Broj akreditacije: 153-02-371/2010-02
U zbirnoj tabeli: D-1-355/10
Kursu je prisutstvovalo 30 slušaoca.

3. Prevencija raka dojke i edukacija za samopregled dojki
Predavači: Vesna Imbronjev i Ljiljana Vujović
Broj akreditacije: 153-02-371/2010-02
U zbirnoj tabeli: D-1-354/10
Kursu je prisutstvovalo 29 slušaoca.

4. Kako napisati i prezentovati rad na stručnom skupu
Predavači:Eva Vulić i Anita Klaić
Broj akreditacije: 153-02-371/2010-02
U zbirnoj tabeli: D-1-353/10
Kursu je prisutstvovalo 23 slušaoca.

5. Konflikti u grupi-šta i kako sa njima
Predavači: Jasmina Zagorac i Dubravka Nikolić
Broj akreditacije: 153-02-371/2010-02
U zbirnoj tabeli: D-1-430/10
Kursu je prisutstvovalo 27 slušaoca.

Stručni sastanak:

1. Učešće sestara u programu kapitacije iskustva DZ Novi Sad
Predavač: Jasna Peulja Vukobratović
Broj akreditacije: 153-02-371/2010-02
U zbirnoj tabeli: D-1-997/10
Sastanku je prisutstvovao 121 slušaoc.

Kurs Sestra lider, Hotel "Biser" Panonija Kurs Sestra lider, Hotel "Biser" Panonija Kurs Prevencija raka dojke i edukacija za samopregled dojke, Hotel "Biser" Kurs Prevencija raka dojke i edukacija za samopregled dojke, Hotel "Biser" Kurs Unapređenje komunikacije sa osobama sa invaliditetom, Hotel "Biser" Kurs Unapređenje komunikacije sa osobama sa invaliditetom, Hotel "Biser" Kurs Konflikti u grupi - Šta i kako sa njima, Hotel "Biser" Panonija Kurs Konflikti u grupi - Šta i kako sa njima, Hotel "Biser" Panonija Kurs Kako napisati i prezentovati rad na stručnom skupu, Hotel "Biser" Panonija Kurs Kako napisati i prezentovati rad na stručnom skupu, Hotel "Biser" Panonija Stručni sastanak Kapitacija, Hotel "Biser" Panonija