Održan stručni sastana Sekcije sestara u oftalmologiji

Verzija za štampuVerzija za štampu
Organizator
Subota, 22 Maj, 2010
Neuropsihijatrijska bolnica "Dr S. Bakalović" Vršac
Broj akreditacije: 1153-02-1697/2010-02
18.05.2010.godine,Beograd Pod brojem D-1-1536-10 u zbirnoj tabeli

U Vršcu je 22.05.2010.g. održana Sekcija oftalmoloških sestaraVojvodine sa temom:
Traumatske povrede oka.
Na sastanku je prisustvovalo 154 med. sestre-tehničara.
Prezentovana su 3 stručna rada:
1. Traumatska hifema
Anđelija Marković vms (OB Vršac)
2. Hemijske povrede oka
Sonja Micić ms (OB Vršac)
3. Mehaničke povrede oka, strano telo u oku
Dragana Jevtić (OB Vršac)
Na kraju sastanka je urađena anketa zadovoljstva sa prosečnom ocenom 4.89 i izlazni test na koji je 69% ispitanika odgovorilo tačno na sva postavljena pitanja. Podeljeni su sertifikati svim učesnicima stručnog sastanka.