ODRŽANA IZBORNA SKUPŠTINA SAVEZA ZDRAVSTVENIH RADNIKA VOJVODINE

Verzija za štampuVerzija za štampu
Organizator
Petak, 2 Jul, 2010
Hotel "Božić" Beška

Dana 02.07.2010. godine održana je Izborna skupština Saveza zdravstvenih radnika Vojvodine, u Hotelu "Božić" u Bešci.
Na Izbornoj skupštini su prisutstvovali stari i novi delegati Izvršnog odbora i Skupštine SZRV.Tom prilikom su verifikovani novi delegati Izvršnog odbora SZRV, Skupštine SZRV, Nadzornog odbora SZRV i Suda časti SZRV.
Za naredni četvorogodišnji mandat :
1. Predsednika Saveza zdravstvenih radnika Vojvodine izabrana je Eva Vulić, Savez zdravstvenih radnika grada Sombora.
2. Podpredsednika Saveza zdravstvenih radnika Vojvodine izabran je Ilija Rajić, Podružnica Doma zdravlja Šid.
3. Predsednika Skupštine Saveza zdravstvenih radnika Vojvodine izabran je Dragan Banović, Opštinski savez Bečej.

Novo izabrani delegati SKUPŠTINE SZRV :

1. Spec. Bol. Dr Budislav Babić BELA CRKVA - Borislava Stojanović
2. Apoteka ZRENJANIN - Snežana Petković
3. DZ Dr Dragan Funduk PEĆINCI - Ružica Crvenić
4. DZ ADA - Žaklina Šahini
5. Inst. za javno zdravlje Vojvodine - Predrag Pavlović
6. DZ TEMERIN - Jasmina Vještica
7. Spec. Bol. Za reh. BANJA KANJIŽA - Danica Maksimović
8. Spec. bol. za psih. SVETI VRAČEVI - Todor Ignjatov
9. Podr.DZ ŠID - Ilija Rajić
10. Pod. Zdr. Rad opš. KULA - Ester Farbaš
11. DZ BELA CRKVA - Gordana Nikolić
12. DZ Dr Jovan Jovanović Zmaj STARA PAZOVA - Lozana Lazić
13. DZ ŽABALJ - Višnja Soldat
14. OSZR Subotica - Zrnić Ljubica
15. Dom zdravlja KANJIŽA - Konja Merlin
16. Dom za Dec.omet. u raz. KOLEVKA SUBOTICA - Davor Vojnić
17. Gerontološki centar Novi Sad - Jadranka Lošić
18. Ins. ZZZ dece i omladine NOVI SAD - Branka Avramović
19. Org. Zdr. Rad. KIKINDA - Milica Isakov
20. DZ APATIN - Danica Kuga
21. SZR opštine BEČEJ - Dragan Banović
22. SB Za neu.Dr Borivoje Gnjatić STARI SLANKAMEN - Slobodan Pešić
23. Udr. Med. Sest. i teh. DZ VRBAS - Ana Hardi
24. DZ Dr Milorad M. Pavlović INĐIJA - Ružica Stanković
25. SZRS- BAČKA TOPOLA - Marieta Božičković
26. Specijal.Bolnica KOVIN - Dragana Amamović
27. SZRV RUMA - Milica Orošnjak
28. Udr. Zdr.rad.VRŠAC - Suzana Mujćan
29. Opšt. sav.zdr. rad. VRBAS - Milica Matović
30. Podr.GAK - Sonja Radetić
31. Udr. med. Sest. SENTA - Aranka Sorčik
32. Udr. Med. Ses. I teh. ZRENJANIN - Dragana Milinković
33. Pod. Zdr. Rad. SREMSKA MITROVICA - Draženka Božić Gvoka i Zorica Vučković
34. Podr. DOMA ZDRAVLJA NOVI SAD - Danijela Stanivuković i Biljana Novaković
35. Opšt. Sav. Zdr. Rad. PANČEVO - Dragana Jovanović, Aleksandra Gasenberger, Jasmina Popov, Dragana Pendić
36. Sav. Zdr. Rad. Opš. SOMBOR - Eva Vulić, Danijel Mirkov, LjiljanaVujinović, Ljiljana Momčilović

Novo izabrani delegati IZVRŠNOG ODBORA SZRV :

1. Spec. Bol. Dr Budislav Babić BELA CRKVA - Verica Vasiljević
2. Apoteka ZRENJANIN - Miroslav Stojković
3. DZ Dr Dragan Funduk PEĆINCI - Zdenka Trifunović
4. DZ ADA - Snežana Strahinić
5. Inst. Za javno zdravlje Vojvodine - Dunjica Tadić
6. DZ TEMERIN - Marijana Kovačević
7. Spec. Bol. Za reh. BANJA KANJIŽA - Eva Ivošević
8. Spec. bol. za psih. SVETI VRAČEVI - Kornelija Otot
9. Podr.Doma zdravlja ŠID - Vlasta Tirkajlo
10. Pod. Zdr. Rad opš. KULA - Jelena Glavić
11. DZ BELA CRKVA - Mirjana Stefanov
12. DZ Dr Jovan Jovanović Zmaj STARA PAZOVA - Gordana Grujić
13. DZ ŽABALJ - Nada Radonjić
14. OSZR Subotica - Čedomir Katić
15. Dom zdravlja KANJIŽA - Vesna Kovačev
16. Dom za Dec.omet. u raz. KOLEVKA SUBOTICA - Aleksandar Aničić
17. Gerontološki centar Novi Sad - Marina Rodić
18. Ins. ZZZ dece i omladine NOVI SAD - Mirjana Ilić
19. Org. Zdr. Rad. KIKINDA - Nedeljka Buturlija
20. DZ APATIN - Mirjana Majstorović
21. SZR opštine BEČEJ - Ildiko Rogač
22. SB Za neu.Dr Borivoje Gnjatić STARI SLANKAMEN - Aleksandra Jovanović
23. Udr. Med. Sest. i teh. DZ VRBAS - Zorica Doknić
24. DZ Dr Milorad M. Pavlović INĐIJA - Ljiljana Ivančević
25. SZRS- BAČKA TOPOLA - Vojislav Živković
26. Specijal.Bolnica KOVIN - Radica Nikolajev
27. SZRV RUMA - Brabnislav Pjevac
28. Udr. Zdr.rad.VRŠAC - Radmila Ostojić
29. Opšt. sav.zdr. rad. VRBAS - Zvonimir Katona
30. Podr.GAK - Marija Grahovac
31. Udr. med. Sest. SENTA - Tatjana Babin Rajić
32. Udr. Med. Ses. I teh. ZRENJANIN - Sonja Petrović
33. Pod. Zdr. Rad. SREMSKA MITROVICA - Vesna Žambok i Marko Pejić
34. Podr. DOMA ZDRAVLJA NOVI SAD - Maja Antić i Biljana Jovanković
35. Opšt. Sav. Zdr. Rad. PANČEVO - Ana Hristov, Jelena Brkić Panić, Dragana Lukić
36. Sav. Zdr. Rad. Opš. SOMBOR - Slavica Nastasić, Višnja Kecman, Goran Bjelan

Novo izabrani delegati NADZORNOG ODBORA SZRV :

1. Opšt. sav.zdr. rad. VRBAS - Vera Arlet
2. Udr. med. Sest. SENTA - Svetlana Lečei
3. Udr. Med. Ses. I teh. ZRENJANIN - Ivana Bujkov
4. Pod. Zdr. Rad. SREMSKA MITROVICA - Snežana Belušević
5. Podr. DOMA ZDRAVLJA NOVI SAD - Vesna Vukić
6. Opšt. Sav. Zdr. Rad. PANČEVO - Milka Milekić
7. Sav. Zdr. Rad. Opš. SOMBOR - Nataša Divić

Novo izabrani delegati SUDA ČASTI SZRV :

1. SB Za neu.Dr Borivoje Gnjatić STARI SLANKAMEN - Dubravka Nikolić
2. DZ Dr Milorad M. Pavlović INĐIJA - Sonja Ćalić
3. SZRS- BAČKA TOPOLA - Blanka Stanić
4. Specijal.Bolnica KOVIN - Lidija Barać
5. SZRV RUMA - Biljana Veljković
6. Udr. Zdr.rad.VRŠAC - Maja Kolar
7. Podr.GAK - Jadranka Masleša