Ostali kursevi

Simpozijum Sekcije sestara u patronaži Voj...

Cena po učesniku 1000 din
Br. učesnika u okviru grupe 60

Medicinska sestra edukator

Predavači
Broj akreditacije 153-02-3563/2012-01
Datum akreditacije 15 Novembar, 2012
Cena po učesniku 800 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

Tumorski markeri - uloga u skriningu, klini...

Predavači
Broj akreditacije 153-02-3563/2012-01
Datum akreditacije 15 Novembar, 2012
Cena po učesniku 800 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

Predtransplantaciona testiranja bolesnika n...

Predavači
Broj akreditacije 153-02-3563/2012-01
Datum akreditacije 15 Novembar, 2012
Cena po učesniku 600 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

Priprema i transfuzija koncentrata tromboci...

Predavači
Broj akreditacije 153-02-562/2013-01
Datum akreditacije 1 Mart, 2013
Cena po učesniku 600 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

Tumorski markeri - uloga u skriningu, klini...

Predavači
Broj akreditacije 153-02-3563/2012-01
Datum akreditacije 15 Novembar, 2012
Cena po učesniku 800 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

PREDTRANSPLATACIONA TESTIRANJA BOLESNIKA NA...

Predavači
Broj akreditacije 153-02-3563/2012-01
Datum akreditacije 15 Novembar, 2012
Cena po učesniku 600 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

Glukoza, Metabolizam, određivanje, funkcio...

Predavači
Broj akreditacije 153-02-3563/2012-01
Datum akreditacije 15 Novembar, 2012
Cena po učesniku 800 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

NUTRITIVNE ALERGIJE

Predavači
Broj akreditacije 153-02-3563/2012-01
Datum akreditacije 15 Novembar, 2012
Cena po učesniku 600 din
Br. učesnika u okviru grupe 60

MEDICINSKA SESTRA EDUKATOR

Predavači
Broj akreditacije 153-02-3563/2012-01
Datum akreditacije 15 Novembar, 2012
Cena po učesniku 800 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

Syndicate content