Patronažna sestra najdraži gost u kući

Verzija za štampuVerzija za štampu
Organizator
Petak, 25 Maj, 2012
Kongresni centar CEPTOR , ANDREVLJE Beočin
Broj akreditacije: 153-02-321/2012-01
D-1-671/12

Obaveštavamo Vas da
SAVEZ ZDRAVSTVENIH RADNIKA VOJVODINE i
SEKCIJA SESTARA U PATRONAŽI VOJVODINE
organizuje

Stručni sastanak sa temom:
PATRONAŽNA SESTRA NAJDRAŽI GOST U KUĆI

Predavači:
Sofija Đurić, Mara Rakić, Jelica Ljubičić

Stručni sastanak će se održati dana 25.05.2012. godine
U prostorijama Kongresnog centra CEPTOR na Andrevlju
sa početkom u 10:00 časova
Evidencija učesnika počinje u 09:30 časova.

Program rada:
09:30 - 10:00 Prijava učesnika
10:00 - 11:00 Prvi dani kod kuće - Mara Rakić
11:00 - 11:10 Pauza
11:10 - 12:10 Uloga medicinske sestre u registraciji obolelih od reumatoidnog
artritisa - Sofija Đurić
12:10 - 12:20 Pauza
12:20 - 13:20 Istraživanje zastupljenosti dojenja u Novom Sadu - Jelica Ljubičić
13:20 - 13:40 Evaulacija i podela sertifikata

Stručni sastanak je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije
Odlukom broj : 153-02-321/2012-01
u zbirnoj tabeli pod brojem : D-1-671/12

Stručni sastanak je akreditovan za MEDICINSKE SESTRE I ZDRAVSTVENE TEHNIČARE i nosi 2 BODA.

RADI PRIJAVE ILI ZAHTEVA ZA IZDAVANJE PROFAKTURE POZOVITE TEHNIČKOG SEKRETARA SZRV NA TEL. : 021/6614-930 ili 021/469-296