PATRONAZA I GERIJATRIJA

Verzija za štampuVerzija za štampu
Organizator
Petak, 19 Oktobar, 2012
Dom zdravlja BACKA TOPOLA Bačka Topola

Obavestavamo Vas da
SEKCIJA SESTARA U PATRONAZI VOJVODINE i SEKCIJA SESTARA U GERIJATRIJI VOJVODINE
Organizuju strucne sastanke u Domu zdravlja Backa Topola

Strucni sastanci ce se odrzati 19.10.2012. godine u sali restorana
DZ "dr Hadzi Janos", Svetog Stefana 1, Backa Topola

PROGRAM RADA:

10.30-11.00 Registracija učesnika
11.00-12.00 Tuberkoloza, juče, danas, da ne bude sutra
Ms Mara Rakić
Akreditovano odlukom broj 153-02-1464/2012-01
U zbirnoj tabeli pod brojem D-1-1164/12
Za slušaoce nosi 2 boda.

12.00-12.10 Pauza

12.10-13.10 Akutna trovanja u pedijatriji
Dr Lidia Varga
Akreditovano odlukom broj 153-02-2444/2012-01
U zbirnoj tabeli pod brojem D-1-1920/12
Za slušaoce nosi 2 boda.

13.10-13.20 Pauza

13.20-14.20 Oboljenja starih osoba i uloga medicinske sestre u nezi
dr Želmira Balaban, Slađana Brkić
Akreditovano odlukom broj 153-02-1025/2011-01
U zbirnoj tabeli pod brojem D-1-2894/11
Za slušaoce nosi 2 boda.

14.20-15.00 Evaluacija skupa i podela sertifikata o učešću

Ucescem na ovim strucnim sastancima ostvarujete 6 eksternih bodova.
Kotizacija za strucne sastanke Gerijatrije i Patronaze:
za clanove SZRV iznosi ...................... 600.00 din.
za ostale ucesnike iznosi ................... 900.00 din.

Strucni sastanci su akreditovani za medicinske sestre i zdravstvene tehnicare.

RADI PRIJAVE ILI ZAHTEVA ZA IZDAVANJE PROFAKTURE POZOVITE TEHNICKOG SEKRETARA SZRV NA TEL.: 021/469-296 ili 021/6614-930