PORODICA KAO LEK DRUŠTVA

Verzija za štampuVerzija za štampu
Predavači
Broj akreditacije 153-02-3563/2012-01
Datum akreditacije 15 Novembar, 2012
Cena po učesniku 400 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

3.PORODICA KAO LEK DRUŠTVA
Moderatori: Mara Rakić, Vera Pešić
Odluka broj: 153-02-3563/2012-01
U zbirnoj tabeli: D-1-2524/12
Akreditovano za MEDICINSKE SESTRE I ZDRAVSTVENE TEHNIČARE
Za slušaoce ovo predavanje nosi 2 boda.