Poseta Mađarskoj

Verzija za štampuVerzija za štampu
Organizator
Petak, 21 Januar, 2011

Delegacija Saveza zdravstvenih radnika Vojvodine je 20. i 21. I 2011, bila u poseti Segedinskom fakultetu zdravstvenih i društvenih nauka.
U delegaciji domaćina su pored dekana gospođe Dr. Marije Bernai bili:
Šef katedre za zdravstvenu negu,
Šef katedre za fizioterapeute,
Šef katedre za patronažne sestre.
Katedra za zdravstvenu negu je počela sa radom 1993. godine.
Sada se u nju upisuju nakon završene četvrte godine gimnazije i postoje dve mogućnosti školovanja.
Prva mogućnost je trogodišnje školovanje tj. šest semestara.
Druga mogućnost je četvorogodišnje školovanje tj. 8 semestara i stiče se Bechelor nivo.
Nakon toga postoji mogućnost Master studija u Debrecenu u trajanju od godinu i po dana tj. 3 semestera,a potom doktorske studije u trajanju od 3 godine.
Za smer fizioterapeuta još uvek ne postoji mogućnost nastavka obrazovanja.
Ovo je državna škola koja školuje oko 300 studenata,od kojih je 130 studenata na budžetu i 170 studenata na samofinansiranju.
II dan posete se sastojao u obilasku Hirurške klinike,gde nas je primila glavna sestra Klinike Varga Teres Anita,obilasku Klinike za interne bolesti gde nas je primila glavna sestra klinike,a u obilazak poveo kolega Tot Lajoš i poseta regionalnom predsedniku Komore Irnjo Tamašu i predsednici komisije za obrazovanje Nemet Aniko.
Poseta je bila veoma uspešna.
Dogovorena je dalja saradnja tj. učešće predstavnika škole na Simpozijumu glavnih sestara Vojvodine koji će biti posvećen obrazovanju sestara.