PREANALITIČKA FAZA I ODREĐIVANJE KRVNE SLIKE NA AUTOMATSKOM BROJAČU PENTRA 120 DX

Verzija za štampuVerzija za štampu
Predavači
Broj akreditacije 153-02-3563/2012-01
Datum akreditacije 15 Novembar, 2012
Cena po učesniku 600 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

PREANALITIČKA FAZA I ODREĐIVANJE KRVNE SLIKE NA AUTOMATSKOM BROJAČU PENTRA 120 DX
Moderatori: mr ph Biljana Vukelić, Tatjana Miladić, Dragica Nijemčević
Odluka broj: 153-02-3563/2012-01
U zbirnoj tabeli: D-1-2520/12
Akreditovano za LEKARE, BIOHEMIČARE, MEDICINSKE SESTRE I ZDRAVSTVENE TEHNIČARE
Za slušaoce nosi 3 boda.