PREDTRANSPLATACIONA TESTIRANJA BOLESNIKA NA PROGRAMU TRANSPLANTACIJE BUBREGA

Verzija za štampuVerzija za štampu
Predavači
Broj akreditacije 153-02-3563/2012-01
Datum akreditacije 15 Novembar, 2012
Cena po učesniku 600 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

PREDTRANSPLATACIONA TESTIRANJA BOLESNIKA NA PROGRAMU TRANSPLANTACIJE BUBREGA
Moderatori: Dragica Strajnić, Ana Lulašić
Odluka broj: 153-02-3563/2012-01
U zbirnoj tabeli: D-1-2519/12
Akreditovano za MEDICINSKE SESTRE I ZDRAVSTVENE TEHNIČARE
Za slušaoce nosi 3 boda.