PRIMENA ALTERNATIVNIH TEHNIKA U PREVENCIJI I LEČENJU

Verzija za štampuVerzija za štampu
Organizator
Subota, 10 Septembar, 2011
Savez zdravstvenih radnika Vojvodine, Svetojovanska 5 Novi Sad
Broj akreditacije: 153-02-575/2011-02
D-1-872/11

Obaveštavamo Vas da SAVEZ ZDRAVSTVENIH RADNIKA VOJVODINE organizuje KURS
PRIMENA ALTERNATIVNIH TEHNIKA U PREVENCIJI I LEČENJU
Moderatori: Ružica Blizanac, Dr Gordana Đurić

Predavanje će se održati 10.09.2011. godine u terminu od 10:00 do 14:00 časova u prostorijama Saveza zdravstvenih radnika Vojvodine,Svetojovanska 5,Novi Sad

Predviđeno je da u okviru predavanja kurs odsluša 30 učesnika
Za slušaoce ovo predavanje nosi 4 BODA.
Predavanje je AKRDITOVANO ZA MEDICINSKE SESTRE,ZDRAVSTVENE TEHNIČARE,FIZIOTERAPEUTE,VIŠE FIZIOTERAPEUTE I FIZIJATRE od strane Zdravstvenog saveta Srbije odlukom broj 153-02-575/2011-02 pod brojem D-1-872/11

Kotizacija:
za članove SZRV iznosi ...................................800,00 din.
za ostale učesnike iznosi...............................1.200,00 din.

RADI PRIJAVE NA PREDAVANJE ILI ZAHTEVA ZA IZDAVANJE PROFAKTURE POZOVITE TEHNIČKOG SEKRETARA SZRV NA TEL.: 021/6614-930 ili 021/469-296
(u vremenu od 10:00 do 14:00 časova)