Primena imobilizaonih sredstava

Verzija za štampuVerzija za štampu
Predavači
Broj akreditacije 153-02-535/2013-01
Datum akreditacije 3 Mart, 2014
Cena po učesniku 1200 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

Poštovani,
obaveštavamo Vas da Savez Zdravstvenih Radnika Vojvodine organizuje KURS pod nazivom PRIMENA IMOBILIZACIONIH SREDSTAVA, koji će se održati 05.04.2014. u prostorijama Saveza (Svetojovanska 5, Novi Sad) od 09:00 do 15:00 časova.

Predavači: bOGDAN nIKOLIĆ, rADOVAN aRNAUT, dUŠKO sEKULIĆ, pETRA pAVLOVIĆ

Za slušaoce, ovo predavanje nosi 6 boda.

Akreditovan Odlukom Broj: 153-02-535/2014-01
Kursevi - pod brojem D-1-823/14 u zbirnoj tabeli

Kurs je akreditovan za: lekare primarne zdravstvene zaštite, medicinske sestre, zdravstvene tehničare i drugo (strukovna mesdicinska sestra tehničar)
Kotizacija:
za članove Saveza iznosi 1.200,00 dinara
za ostale učesnike iznosi 1.800,00 dinara

RADI PRIJAVE I ZAHTEVA ZA IZDAVANJE PROFAKTURE, POZOVITE TEHNIČKOG SEKRETARA SZRV NA TELEFONE : 021/469-296 I 021/6614-930
(U VREMENU OD 10,00-14,00 ČASOVA)