Primena radioničarskog rada i vršnjačke edukacije u promociji zdravlja

Verzija za štampuVerzija za štampu
Predavači
Datum akreditacije 16 Avgust, 2012
Cena po učesniku 1200 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

Moderatori: Aleksandra Marinkov, Violeta Popović
Akreditovano odlukom broj:
153-02-2444/2012-01
Datum: 16.08.2012.
Broj u zbirnoj tabeli: D-1-1926/12

Akreditovano za
MEDICINSKE SESTRE I ZDRAVSTVENE TEHNIČARE.

Za predavače nosi 12 bodova,a za slušaoce 6 bodova.
Kotizacija
za članove Saveza iznosi 1200,00 din.
za ostale učesnike iznosi 1800,00 din.