Sastanak patronažne sekcije

Verzija za štampuVerzija za štampu
Organizator
Petak, 2 Novembar, 2018
u ŠOSO "Mllan Petrović" Novi Sad Novi Sad
Broj akreditacije: 153-02-2275/2018-01
21.08.2018. / Д-1-924/18

Pozivamo Vas na učešće se na edukativnom skupu u
okviru Patronažne Sekcije Vojvodine,
koji će se održati u petak 02.novembra 2018.godine sa početkom u 13,00 časova,
u ŠOSO" Dr Milan Petrović" , u Novom Sadu na Novom Naselju , ulica Bate Brkića bb.

Program rada:

12:00 DOČEK I REGISTRACIJA GOSTIJU
13:00 STRUČNI DEO:
Teme :
1. Stručni sastanak
Značaj Škole roditeljstva za praćenje ranog razvoja male dece
predavač - struk.med.sestra spec.iz oblasti jav.zdrav Kristina Nedeljković
Broj akreditacije
153-02- 2506/2017-01 / 18.08.2017. / D-1- D-1-925/17
Stručni sastanak za predavače nosi 3 bodova,za slušaoce 2 bodova

2. Stručni sastanak
Energetska pića i adolescenti
predavač - spec.struk.med.sestra -oblast javno zdravlje Dragana Jerić,
pedijatr.setsra Mara Rakić
Broj akreditacije
153-02-2275/2018-01 /
Stručni sastanak za predavače nosi 3 boda,za slušaoce 2 boda

3. Stručni sastanak
Nega deteta u prvih godinu dana života
predavači - pedijat.sestra Mara Rakić, struk.med.sestra-spec.Vesna Imbronjev
Broj akreditacije
153-02- 2275/2018-01 /21.08.2018. / D-1-922/18
Stručni sastanak za predavače nosi 3 boda,za slušaoce 2 boda

Nakon predavanja biće upriličeno malo posluženje

Učešće na seminaru potvrđuje se uplatom kotizacije u iznosu od 360,00 dinara.
za ostale učesnike 600,00 dinara.
Kotizacije se uplaćuju po profakturi dobijenoj od strane SZRV
na tel.021/469-296 ili 021/6614- 930 najkasnije do 30.10.2018.