SASTANAK PATRONAŽNE SEKCIJE VOJVODINE

Verzija za štampuVerzija za štampu
Organizator
Petak, 16 Mart, 2018
Dom zdravlja "Novi Sad" Novi Sad
Broj akreditacije: 153-02-2506/2017-01
od 18.08.2017.

Poštovane koleginice, kolege, cenjeni saradnici

Pozivate se na edukativni skup u okviru Patronažne Sekcije Vojvodine,
koji će se održati u petak 16.marta 2018.godine sa početkom u 13,00 časova,
u Domu zdravlja "Novi Sad", u Novom Sadu na Limanu, ulica Bul.Cara Lazara 75.

Program rada:

12:00 DOČEK I REGISTRACIJA GOSTIJU
13:00 STRUČNI DEO:
Teme :
1. Stručni sastanak
Zadesna trovanja u dečijem uzrastu
predavač - vms Marijana Zagorčić
Broj akreditacije
153-02- 2506/2017-01 / 18.08.2017. / D-1- D-1-926/17
Kurs za predavače nosi 3 bodova,za slušaoce 2 bodova

2. Stručni sastanak
Normalne i inflamatorne promene u cervikalnom razmazu
predavač - struk.med.-lab.tehnolog Vladimir Šijan
Broj akreditacije
153-02-2506/2017-01 /18.08.2017. / D-1-948/17
Stručni sastanak za predavače nosi 3 boda,za slušaoce 2 boda

3. Stručni sastanak
Vaša beba i vi
predavač - pedijat.sestra Mara Rakić
Broj akreditacije
153-02- 2506/2017-01 /18.08.2017. / D-1-945/17
Stručni sastanak za predavače nosi 3 boda,za slušaoce 2 boda

Nakon predavanja biće upličeno malo posluženje

Učešće na seminaru potvrđuje se uplatom kotizacije u iznosu od 600,00 dinara.
Kotizacije se uplaćuju po profakturi dobijenoj od strane SZRV
na tel.021/469-296 ili 021/6614- 930 najkasnije do 15.03.2018.

Kontakt osobe za informacije:
Tamara Vasiljević, tehnički sekretar SZRV
Rastko Vulić, tehnički sekretar SZRV
Tel: 021/ 6614-930 ili 021/469-296
Svetojovanska br 5, Novi Sad
www.szrv.org
email:savez@szrv.org