SAVEZ ZDRAVSTVENIH RADNIKA OPŠTINE SOMBOR

Verzija za štampuVerzija za štampu
Organizator
Petak, 21 Maj, 2010
SC“SOKO“ Venac Petra Bojovića 11. Sombor

U sklopu XXI Somborskih medicinskih dana, Savez zdravstvenih radnika opštine Sombor po prvi put je organizovao I Simpozijum zdravstvenih radnika srednjeg i višeg kadra „SESTRINSTVO I ŠEĆERNA BOLEST“ koji je održan 20.i 21.05.2010.g. u Sportskom centru „Soko“ u Somboru.
Skupu je prisustvovalo 270 medicinskih sestara-tehničara kao i ostalih zdravstvenih radnika.
Bili smo u prilici čuti odlična predavanja naših koleginica na temu šećerne bolesti, gde smo ovu bolest modernog čoveka mogli sagledati sa svih aspekata zdravstvene nege. Raznovrsnost pristupa temi otvorila je mogućnosti da zdravstveni radnici sagledaju obolele sa svih nivoa zdravstvene zaštite i time doprinesu podizanju kvaliteta usluga koje pružano našim pacijentima.
Slobodne teme drugog dana Simpozijumasu podjednako su bile atraktivne i veoma su zainterersovale prisutne.
Simpozijum je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta, tako da su slušaoci dobili 6 eksternih bodova, a predavači 12.
Od strane učesnika Simpozijum je ocenjen visokom ocenom (4,48). Takođe nas je obradovalo da su koleginice i kolege izrazile želju i nadu da će učešće medicinskih sestara u Somborskim medicinskim danima postati tradicionalno i dale mnoštvo predloga i tema šta bi želeli čuti.
Zahvaljujemo svim članovima koji su nam pomogli u organizaciji ovog skupa.

Organizacioni odbor
SZR opštine Sombor

Program u prilogu

I SIMPOZIJUM ZDRAVSTVENIH RADNIKA SREDNJEG I VIŠEG KADRA
„SESTRINSTVO I ŠEĆERNA BOLEST“
20-21.05.2010. god
SC „Soko“ Venac Petra Bojovića 11, Sombor

PROGRAM:
20.05.2010.
09:00-10:00 Registracija učesnika
10:00-10:20 „Uvod u šećernu bolest“ - Stanka Jelačić,ms
10:20-10:40 „Akutne komplikacije dijabetesa“ – Suzana Filipović,ms
10:40-11:00 „Diabetes mellitus kroz prizmu radiološke dijagnostike“ – Milan Zejak, rtg tehničar
11:00-11:20 „Značaj laboratorijskog određivanja glukoze u laboratorijskom materijalu“- Čedomir Knežević, lab.tehničar
11:20-11:40 „Dijabetesna nefropatija-aktivnosti sestre na hemodijalizi“ – Ljiljana Špišak, vms
11:40-12:40 Koktel
12:40-13:00 „Kasne komplikacije dijabetesa- dijabetična retinopatija“-Ivlina Reljić,ms
13:00-13:20 „Kasne komplikacije diabetes mellitusa-tretman pacijenata sa anaerobnom infekcijom-gasna gangrena“-Jelena Dabić, ms
13:20-13:40 „Kasne komplikacije diabetes mellitusa-zbrinjavanje hroničnih rana“-Kristina Jakšić, ms
13:40-14:00 „Hirurško zbrinjavanje gangrene donjih ekstremiteta kao posledice oboljenja“-Ljiljana Plavšić, ms
14:00-14:20 Pauza
14:20-14:40 „Savremena insulinska terapija i način upotrebe Novo Pen 4“-Ljilja Krstin, ms
14:40-15:00 „Diabetes mellitus-terapija ishranom“-Emilija Bošković, ms
15:00-15:20 „Kontrola dijabetesa i oralni hipoglikemici“ Danijela Šmit, ms
15:20-15:40 „Samokontrola šećerne bolesti“-Vukica Vuksan, ms

21.05.2010.
09:00-10:00 Registracija učesnika
10.00-10.20 „Dijabetes – samokontrola i ketoacidoza“, dr Srđan Tanurdžić“
10:20-10:40 “Kućno lečenje obolelih od šečerne bolesti“-Jela Kucurski, ms
10:40-11:00 „Uloga medicinske sestre u lečenju ulkusa krurisa“-Brankica Bogdanović, ms
11:00-11:20 „Dijagnostikovanje, prevencija i suzbijanje infekcije hepatitisa C kod pacijenata na hemodijalizi – uloga medicinske sestre“-Suzana Kljaić, ms
11:20-11:40 „Delokrug rada medicinske sestre u estetskoj stomatologiji“-Valerija Čerljuš,ms
11:40-12:00 Pauza
12:00-12:20 „Slučajno otkrivanje karcinoma dojke“ –Gordana Grubišić, ms
12:20-12:40 „Uloga medicinskog tehničara u prehospitalnoj kardiopulmonalnoj reanimaciji“-Branimir Brnjevarac, med.tehničar
12:40-13:00 „Ambrozija i kako živeti sa njom“-Tanja Tolj, ms