O Savezu

Verzija za štampuVerzija za štampu

Savez zdravstvenih radnika je strukovna asocijacija zdravstvenih radnika svih profila srednjeg i višeg kadra čiji je cilj unapređenje zdravstvene struke kroz programe kontinuirane edukacije.
Osnovan je 1961. godine u Novom Sadu udruživanjem više gradskih podružnica sa teritorije Vojvodine.

Mnogobrojne promene tokom dugog niza godina postojanja tražile su usklađivanje i prilagođavanje načina rada Saveza, radi opstanka i ostvarenja cilja postojanja. Danas je Savez zdravstvenih radnika Vojvodine moderna asocijacija koja ide u susret promenama, nastojeći ih ugraditi u svoj koncept rada I na taj način obezbediti najviše benefite svom članstvu.

Savez ima oko 8.000 članova koji su organizovani i deluju kroz rad Društava i Sekcija.
Način organizacije rada Savezao mogućava svakom članu da se informiše o aktuelnim događanjima u zdravstvenoj struci i daje mogućnost aktivnog participiranja u njima.

Potpredsednik Saveza zdravstvenih radnika Vojvodine
698528301
Skupština
064 1297589
Izvršni odbor
Nadzorni odbor
063 7049138
Sud časti
Sekcija sestara u psihijatriji Vojvodine, Predsednik
062 661060
Društvo zubnih tehničara Vojvodine, Predsednik
064 1759405
Društvo fizio i radnih terapeuta Vojvodine, Predsednik
064 1157183
Društvo nutricionista i dijetetičara Vojvodine, Predsednik
064 2311949
Društvо farmaceutskih tehničara Vojvodine, Predsednik
064 2627509
Društvo laboratorijskih tehničara Vojvodine, Predsednik
060 3385355
Društvo radioloških tehničara Vojvodine, Predsednik
064 8069370
Sekcija sestara u gerijatriji Vojvodine, Predsednik
064 6454258
Sekcija sestara u oftalmologiji Vojvodine, Predsednik
062 8775698
Sekcija sestara u pedijatriji, ginekologiji i akušerstvu Vojvodine, Predsednik
063 7698899
Sekcija sestara u hirurgiji Vojvodine, Predsednik
060 535319
Sekcija sestara u internoj medicini Vojvodine, Predsednik
060 -110947
Sekcija sestara u opštoj medicini Vojvodine, Predsednik
021 895124 064 7931972
Sekcija sestara u patronaži Vojvodine, Predsednik
064 3859795
Sekcija medicinskih sestara i tehničara u neurologiji i rehabilitaciji, Predsednik
060 7250765
Sekcija sestara u stomatologiji Vojvodine, Predsednik
063 8657657
Sekcija sestara u otorinolaringologiji Vojvodine, Predsednik
025 467874 060 7031904
Društvo medicinskih sestara i tehničara Vojvodine, Predsednik
064 1568451
Sekcija sestara u medicini rada Vojvodine, Predsednik
064 2307023
Društvo sanitarno-ekoloških inženjera i tehničara Vojvodine, Predsednik
063 7651651
Sekcija sestara u službi preventivne zdravstvene zaštite u predškolskim ustanovama, Predsednik
063 514753