Simpozijum Sekcije sestara u patronaži Vojvodine

Verzija za štampuVerzija za štampu
Cena po učesniku 1000 din
Br. učesnika u okviru grupe 60

Poštovane koleginice, kolege, cenjeni saradnici

Pozivamo Vas da učestvujete na Simpozijumu Sekcije sestara u patronaži Vojvodine sa međunarodnim učesnicima, pod nazivom "Patronažna sestra-član porodice" koji će se održati 12.oktobra 2013. godine u Kulturnom centru Beočin, Svetosavska bb, u Beočinu.

Patronažna služba kao deo preventivne zdravstvene zaštite predstavlja sponu između zdravstvene ustanove i korisnika, tj lokalne zajednice.
U cilju promocije zdravlja i zdravih životnih navika želimo da Vam približimo rad naše službe kao i rad patronažnih službi u zemljama okruženja.

Simpozijum je akreditovan
od strane Zdravstvenog saveta
Ministarstva zdravlja Republike Srbije
Odlukom broj 153-02-2848/2013-01
u zbirnoj tabeli D-1-1686/13

Ovaj Simpozijum za slušaoce nosi 5 bodova,za predavače 11 bodova

Akreditovan za lekare, stomatologe, farmaceute, medicinske sestre i zdravstvene tehničare.

PREGLED PROGRAMA RADA :

12.10.2013.subota

09,00 - Prijava učesnika
09,30 - Uvodna reč i popunjavanje ulaznog testa

10,00 - Patronažna sestra- zdravstveni vaspitač u zajednici - Spec.struk.med.sestra Julija Đisalov
10,20 - Patronažna nega trudnice,porodilje i novorođenčeta - Dipl.med.sestra Romana Likar
11,00 - Patronažna sestra u Domu zdravlja Zenica - Dipl.med.sestra Vedada Čerim
11,20 - Rad patronažne službe u Mađarskoj - Dr. Oršolja Tobak

12, 00 - kafe pauza

12,25 - Patronažna sestra – prijatelj porodice - Spec.struk.med.sestra Svetlana Vidajić
12,45 - Dojenje najbolji izbor - Vms Bajić Slavica
13,05 - Razvojni poremećaj kuka- rani skrining i algoritam praćenja Doc.dr Dušan Marić
13,50 - Tretman novorođenčadi sa kongenitalnim anomalijama - Prof dr. Radoica Jokić

14,20 - Koktel

15,20 - Patronažna sestra u Domu zdravlja Maribor - Dipl.med.sestra Aleksandra Jančić
15,50 - Antologni kondiciornirani serum (ortokin u terapiji oštećenja hrskavice) - Doc.dr Dušan Marić
16,30 - Rad patronažne sestre sa osobama sa invaliditetom- Spec.struk.med.sestra Violeta Popović
16,50 - Pozitivan primer zdravog životnog scenarija - Struk.med.sestra Dijana Obej
17,30 - Izlazni test
17,45 - Evaluacija Simpozijuma i podela sertifikata