Simpozijum Sekcije sestara u patronaži Vojvodine

Verzija za štampuVerzija za štampu
Organizator
Petak, 17 Oktobar, 2014
u Kulturnom centru Beočin, Svetosavska bb, u Beočinu. Beočin
Broj akreditacije: 153-02-1979/2014-01
u zbirnoj tabeli D-1-1627/14 od 18.08.2014.

Poštovane koleginice, kolege, cenjeni saradnici

Pozivamo Vas da učestvujete na II Simpozijumu Sekcije sestara u patronaži Vojvodine sa međunarodnim učesnicima, koji će se održati 17.oktobra 2014. godine u Kulturnom centru Beočin, Svetosavska bb, u Beočinu.

Patronažna služba kao deo preventivne zdravstvene zaštite predstavlja sponu između zdravstvene ustanove i korisnika, tj lokalne zajednice.
U cilju promocije zdravlja i zdravih životnih navika želimo da Vam približimo rad naše službe kao i rad patronažnih službi u zemljama okruženja.

Simpozijum je akreditovan
od strane Zdravstvenog saveta
Ministarstva zdravlja Republike Srbije
Odlukom broj 153-02-1979/2014-01
u zbirnoj tabeli D-1-1627/14 od 18.08.2014.

Ovaj Simpozijum za slušaoce nosi 5 bodova,
za predavače 11 bodova

Akreditovan za lekare, stomatologe, farmaceute, medicinske sestre i zdravstvene tehničare

PREGLED PROGRAMA RADA :

17.10.2014.petak

09,00 - Prijava učesnika

09,30 - Uvodna reč i popunjavanje ulaznog testa

10,00 - Patronažna sestra u Domu zdravlja Maribor -
Dipl.med.sestra Aleksandra Jančič,
Zdravstveni dom dr.Adolf Drolca Maribor,Republika Slovenija

10,20 - Patronažna nega trudnice,porodilje i novorođenčeta -
Dipl.med.sestra Romana Likar,
Zdravstveni dom dr.Adolf Drolca Maribor,Republika Slovenija

11,00 - "Navike u ishrani dece mlađeg,osnovno-školskog uzrasta " -
Spec.strukovna med.sestra,Jelena Kovačev,IZJZ Vojvodine,Novi Sad

11,20 - "Savremeni pristup ishrane odojčadi u Mađarskoj"-
Dr. Oršolja Tobak, Fakultet zdravstvene neg Segedin ,Mađarska

12,00 - Kafe pauza

12,25 - "Osvrt na ishranu majki sa malom decom u okrugu Čongrad"
Dr. Oršolja Tobak i Nađ Aniko, Fakultet zdravstvene nege
Segedin, Mađarska

12,45 - "Rad patronažna sestre u Repiblici Hvratskoj"- Mara Županić, Zdravstveno veleučilište, Zagreb, Hrvatska , dipl. med tehničar,viši predavač

13,05 - Razvojni poremećaj kičmenog stuba i rani skrining -
Doc.dr Dušan Marić, IZZDIO Vojvodine, Novi Sad

13,50 - Tretman novorođenčadi sa kongenitalnim anomalijama-
Prof dr. Radoica Jokić, IZZDIO Vojvodine, Novi Sad

14,20 - Koktel

15,20 - "Izazovi u imunizaciji u XXI veku" Asistent Medicinski fakultet Novi Sad ,Mioljub Ristić, Institut za javno zdravlje Vojvodine, Novi Sad,

15,50 - "Organizacija zajednice u promociji zdravlja" ,
viša med.sestra Žaklina Romih Veljković,
Dom zdravlja Paraćin

16.20 - "Delokrug rada medicinske sestre u zbrinjavanju pacijenata sa polineuropatijama"- strukovna medicinska sestra-specijalista javnog zdravlja, Marija Marković, Dom zdravlja "Dr Boško Vrebalov" Zrenjanin

16,50 - "Polivalentna patronažna služba u Republici Srbiji sa posebnim osvrtom na Vojvodinu" - viša med.sestra Zorka Zeba,Institut za javno zdravlje Srbije, dr Milan Jovanović – Batut“ Centar za promociju zdravlja - Odeljenje za edukaciju

17,30 - Izlazni test

17,45 - Evaluacija Simpozijuma i podela sertifikata