*SMANJENJE CENE BODOVA*

Verzija za štampuVerzija za štampu
Organizator
Četvrtak, 22 Mart, 2018
u Savezu Novi Sad
Broj akreditacije: 153-02-507/2018/01
od 05.03.2018.

Poštovane kolege cenjeni saradnici

po odluci Skupštine Saveza zdravstvenih radnika Vojvodine koja se održala 15.03.2018. doneta je odluka da se smanji cena bodova za članove Saveza sa dosadašnjih 200 dinara na 60 dinara po bodu!

U nadi dalje i još uspešnije saradnje srdačno Vas pozdravlja tehenička služba SZRV-a!