SPECIFIČNOSTI TIMSKOG RADA

Verzija za štampuVerzija za štampu
Organizator
Subota, 27 Februar, 2010
Kulturni Centar Inđija

 
INĐIJA, 27.02.2010.

PROGRAM RADA:

 

             10,30 – 11,00 -  PRIJAVA  UČESNIKA

             11,00 -  12,00 - IZLAGANjE  RADOVA:

             1. OSNOVNA  NAČELA  TIMSKOG  RADA
                  Autor:  Jasmina  Zagorac, vms
                  Spec.bol.”Dr Borivoje Gnjatić” Stari Slankamen

             2. ZNAČAJ  KOORDINACIJE  MEĐU
                 ČLANOVIMA  REHABILITACIONOG  TIMA
                 Autor:  Dragana  Banović, ms
                 Spec.bol.”Dr Borivoje Gnjatić” Stari Slankamen

             3. SPECIFIČNOSTI  SARADNjE  ČLANOVA
                 TIMA  SA  BOLESNIKOM
                 Autor:  Slađana  Pavlović, vms
                 Spec.bol.”Dr Borivoje Gnjatić” Stari Slankamen

             12,00 – 12,30 -  KOKTEL  PAUZA

             12,30 – 13,00 -  DISKUSIJA I EVALUACIJA      
                                       STRUČNOG SASTANKA  I 
                                       DODELA SERTIFIKATA