Strana tela u ORL

Verzija za štampuVerzija za štampu
Организатор програма
Назив организатора: 
Sekcija sestara u otorinolaringologiji Vojvodine
Организатор континуиране едукације: 
Здравствена установа
Адреса организатора: 
Opšta bolnica Vršac Vršac Abraševićeva bb
Број телефона: 
013/832-552
Име главне контакт особе: 
Ostojić Radmila
Tелефон контакт особе: 
061/273-48-47

Tema: Strana tela jednjaka-savremeni pristup kroz primenu zdravstvene nege.
Autor:Radmila Ostojić
Opšta bolnica „ Vršac“- Vršac orl odeljenje.

Sažetak rada
Lokalizacija stranih tela je različita a jedna od lokalizacija je i jednjak ,relativno je retka pojava ali predstavlja kompleksnu patologiju i spada u domen hitnih stanja u otorinolaringologiji.Lokalizacija stranih tela u jednjaku je promenljiva a raznovrsnost im je velika.Retrospektivnom analizom učestalosti ove dijagnoze u okviru ORL patologije posmatrana je njihova zastupljenost u opštoj patologiji za period 2000-2009. godina.Deskriptivnom statističkom metodom analizirana je pojava u odnosu na dob ,pol ,period javljanja i vrstu stranog tela uz zaključak da je ispoljena dobna razlika tj javljaju se kod dece i kod odraslih stim što je priroda stranih tela različita.Najčešće zastupljena strana tela u dečijem uzrastu su:metalni novac,sitne igračke i drugi različiti a deci dostupni sitni predmeti.U populaciji odraslih većinom su nutritivne prirode:veliki komadi hrane,fragmenti kostiju ili mehaničke prirode protetska sredstva-zubne proteze ili njeni delovi.Simptomi koji se javljaju kod pacijenta su u prvo vreme mehaničke prirode i zavise od veličine i lokalizacije stranog tela a tegobe su u vidu disfagije-otežanog gutanja,tupog bola iza sternuma jer je najčešća lokalizacija stranog tela srednje suženje jednjaka,ponekad kašalj,određene smetnje pri disanju usled nemogućnosti gutanja pljuvačke.Pacijent sa stranim telom u jednjaku /teške lokalizacije,teške prirode stranog tela(septično strano telo) ili pri postojanju lezije usled prisutnosti stranog tela je u stanju ugroženosti vitalnih funkcija ili postoji mogućnost razvoja vitalno ugrožavajućih komplikacija.K ritično oboleli-pacijent se upućuje na ORL odeljenje kao hitno stanje te se na prijemu odmah preduzimaju mere dijagnostike,terapije i monitoringa radi što bržeg optimiziranja stanja ugroženog pacijenta.U cilju sprovođenja praćenja,lečenja i zdravstvene nege u zbrinjavanju pacijenta uključen je multidisciplinarni,multiprofesionalni tim kao i savremena oprema(tehnološka i farmakološka).Proces intezivne zdravstvene nege koji se sprovodi pri prijemu pacijenta sa stranim telom u jednjaku obuhvata sistem specifičnih aktivnosti po sistemima(terapijskim,dijagnostičkim,preventivnim) , izvodi se timski i vremenski je programiran.Sistem zdravstvene nege predstavlja skup karakterističnih aktivnosti u nezi bolesnika pri ovoj akcidentoj situaciji i implementiran je kroz:Subjektivne podatke-Sestrinsku anamnezu-koja se sprovodi sestrinskim intervjuom;Objektivne podatke-Sestrinsku dijagnozu tj specifičan zaključak o reagovanju pacijenta na postojeći aktuelni/potencijalni zdarvstveni problem sa prisutnom aktuelnom sestrinskom dijagnozom Anksioznost odnosno potencijalnom ses.dijagnozom Mogućnost nastanka infekcije a obe se rešavaju kao kolaborativni problemi;Planiranje nege je početak konkretizacije aktivnosti iskazanih u sestrinskoj dijagnozi i njihova realizacija kroz sestrinke akcije.Postavljen je kratokoročni cilj za pacijenta i optočeta realizacija lekarskih naloga putem terapijsko-dijagnozne liste( RTG ispitivanje,ezofagoskopija sa ekstrakcijom stranog tela - rigidna ili fleksibilna; metabolijska potpora-nadoknada volumena parenteralnom ishranom,obezbeđen venski put plasiranjem iv kanile;biohemijski monitoring KKS,SE i opšti nadzor praćenjem vitalnih funkcija ,telesne temperature merenjem i beleženjem.Sestrinske intervencije i radni zadaci u navedenim terapijskim i dijagnostičkim procedurama izvode se putem preproceduralnih,procedularnih i postproceduralnih aktivnosti;Intervencije-sprovedenost ogledaju se u ostvarenim aktivnostima po prioritetima u nezi i zbrinjavanju pacijenata i najznačajnija su etapa sa aspekta pacijenta, u njoj učestvuje veliki broj izvršilaca a odvija se tokom 24 sata u kontinuitetu u bolničkim uslovima.Pacijent je zbrinut primenom posebne nege u trajanju od 12 sati a zatim se prevodi na opštu negu;Evaluacija-vrednovanje je procena kvaliteta pružene zdravstvene nege pacijentu kroz nju su precizno i sistematizovano sagledani ciljevi nege kao i procena uticaja pojedinih činilaca na ostvarenje ciljeva i kvaliteta rada med. sestara u zdravstvenoj nezi pacijenata sa stranim telom u jednjaku .Pacijent negovan po PZN dobija negu u kontinuitetu koja je i evaluirana, time je ostvarena kontrola,sproveden je sistem kvaliteta pa je uočeno zadovoljstvo pacijenta pruženom negom i zbrinjavanjem.

Додатни подаци о програму континуиране едукације
Врста континуиране едукације: 
Стручни састанак
Предложени датум првог одржавања програма: 
22.05.2010.
Подаци о месту одржавања: 
Vršac
Сати учења током програма: 
1,5
Циљна група: 
Сви заинтересовани здравствени радници
Који су едукативни циљеви програма: 
Upoznavanje med.sestara sa novinama i standardima zdravstvene nege
Osposobljavanje za prepoznavanje i preduzimanje odgovarajućih postupaka nege kod životno ugroženog bolesnika
Multidisciplinarni i multiprofesionalni pristup u organizaciji zdravstvene nege
Kontinuirana edukacija med.sestara kao značajni segment u sprovođenju profesionalnih zadataka
Које посебне вештине и/или знања ће стећи учесници: 
Usvajanje novina i standarda u zdravstvenoj nezi
Primena algoritama u zdravstvenoj nezi
Značaj i uloga med.sestara u negi i lečenju bolesnika u timskom radu sa lekarima, brzo prepoznavanje i adekvatno reagovanje u skladu sa zdr.stanjem bolesnika
Које методе учења/обуке ће се користити: 
предавања
Да ли је предвиђен едукативни материјал за полазнике: 
ДА
Ако ДА, навести како: 
CD
Да ли ће се извршити евалуација програма: 
ДА
Ако ДА, навести како: 
Evalucionim listom
Предавачи
Имена предавача: 
Ostojić Radmila
Kраткe биографијe свих предавача: 
Zavrsena srednja medicinska skola 1983.god., zavrsena Visa medicinska skola opsteg smera 1995.god., akademske studije na smeru zdravstvene nege medicinskog fakulteta u Novom Sadu - u toku. Zavrsen kurs za audioloskog tehnicara na ORL klinici KBC Srbije i obuka za rad na ENG aparatu, zavrsen kurs za rad na racunaru - sertifikat Centar gradjana Agora, zavrsen kurs engleskog jezika-sertifikat Instituta za strane jezike. Други подаци које сматрате релевантним (до 100 речи): prisustvovala seminarima u organizaciji Saveza zdravstvenih radnika i Udruzenja medicinskih sestara (clanica obe asocijacije), ucestvovala na seminaru Saveza zdravstvenih radnika Jugoslavije 1995.god. sa radom "Uticaj buke-poster prezentacija", zavrsen kurs u organizaciji agencije za menadzment ljudskih resursa sa sertifikatom od decembra 2007.god. u Klinickom centru Srbije, u okviru istog kursa u februaru 2008.god. prikazan rad sa temom "Postupak utvrdjivanja potrebnog broja medicinskih sestara u smenama kroz pokaznicu nege",ucestvovala na savetovanju sestara, babica i nastavnika zdravstvene nege "Tara 2006", prosla edukativni seminar "Savremeni koncepti lecenja Diabetes melittusa", ucestvovala na strucnom sastanku u organizaciji Udruzenja medicinskih sestara 2008.god. u Vrscu sa temom "KPR-standardi BLS". Clan Udruzenja medicinskih sestara u ORL, aktivni ucesnik sastanaka u organizaciji ORL sekcije Srbije. Akreditovan rad kod zdravstvenog saveta Srbije na temu Savremeni monitoring u zdravstvenoj nezi kroz primenu numeričkih skor sistema.