Stručni sastanak patronažne sekcije pod nazivom „Ishrana, njen značaj i moguće posledice kod nepravilne ishrane“

Verzija za štampuVerzija za štampu
Organizator
Sreda, 24 Mart, 2010
Dvorac "Kaštel", Novosadska 7, Ečka Zrenjanin
Broj akreditacije: Д-1-367/10
Број: 153-02-371/2010-02 Датум: 19.02.2010.године Б е о г р а д pod brojem 944 u zbirnoj tabeli

Predavanja i predavači:
1.Imunomodulacija u prevenciji nutritivnih alergija“, Doc Dr sci med Srđan Pašić, specijalista pedijatar, Institut za zaštitu zdravlja majke i deteta Republike Srbije
2.„Ishrana malog i predškolskog deteta – prevencija gojaznosti“, Dr Goran Mitrović, specijalista pedijatar, Institut za zaštitu zdravlja majke i deteta Republike Srbije
3.„Promocija pravilne ishrane dece i omladine“, Dr Ljiljana Pavković, specijalista pedijatar, Dom zdravlja „Dr Boško Vrebalov“, Zrenjanin
4.„Alergije kod dece“ , Mekić Neveka, patronažna sestra, Dom zdravlja „Dr Boško Vrebalov“, Zrenjanin
5.„Praćenje programa ishrane odojčadi u periodu od 0 – 12 meseci“, Marković Marija, vms, Dom zdravlja „Dr Boško Vrebalov“, Zrenjanin Skup je akreditovan sa 3 boda za učesnike, a 5 bodova za predavače.