Stručni sastanci akreditovani od strane Zdravstvenog saveta Srbije u drugom kvartalu

Verzija za štampuVerzija za štampu

Odlukom broj:1153-02-1697/2010-02
Datum: 18.05.2010.godine
BEOGRAD
Akreditovani su sledeći radovi.

D-1-1544/10
Društvo laboratorijskih tehničara Vojvodine-Savremeni aspekti transfuziološke i laboratorijske prakse.
Vera Veselinović,Dragica Strajnić,Natalija Radišič-Kojadinović
Za slušaoce nosi 3 boda.
Za predavače nosi 5 bodova.

D-1-1531/10
Internistička sekcija Vojvodine-Iskustva i lečenje infekcije virusom H1N1 na Institutu za plućne bolesti u Sremskoj Kamenici.
Bojan Đekić,Ljubica Đekić,Nikola Dejanović,Tanja Brajović.
Za slušaoce nosi 3 boda.
Za predavače nosi 5 bodova.

D-1-1538/10
Neurološka sekcija Vojvodine-Odeljenje neurologije i težina sestrinskog rada.
Slavica Mirosavljev,Ljiljana Bitići Marjanović,Lidija Perin.
Za slušaoce nosi 3 boda.
Za predavače nosi 5 bodova.

D-1-1534/10
ORL sekcija Vojvodine-Strana tela u ORL regiji.
Sonja Šušić,Suzana Ranđelović,Radmila Ostojić.
Za slušaoce nosi 3 boda.
Za predavače nosi 5 bodova.

D-1-1536/10
Oftalmološka sekcija Vojvodine-Traumatske povrede oka.
Anđelija Marković,Sonja Micić,Dragana Jevtić.
Za slušaoce nosi 3 boda.
Za predavače nosi 5 bodova.

D-1-1539/10
Psihijatrijska sekcija Vojvodine-Uloga zdravstvenih radnika u odeljenju psihijatrije.
Dr Karlo Karher,Tanja Ljubojević,Dragoljub Pavlović.
Za slušaoce nosi 3 boda.
Za predavače nosi 5 bodova.

D-1-1540/10
Psihijatrijska sekcija Vojvodine-Nega mentalnog zdravlja.
Dragana Sentin Milutinov,Slavica Zorić,Sonja Jović,Milan Dapčević.
Za slušaoce nosi 3 boda.
Za predavače nosi 5 bodova.

D-1-1541/10
Psihijatrijska sekcija Vojvodine-Tuberkoloza psihijatrijskih bolesnika,dijagnostika,lečenje i nega.
Dr Ljiljana Ušan-Miličković,Luminica Popović,Verica Vasiljević,Zoranka Kapetanović Nedić.
Za slušaoce nosi 3 boda.
Za predavače nosi 5 bodova.

D-1-1535/10
Sekcija medicinskih sestara i tehničara u neurologiji i rehabilitaciji Vojvodine-Specifičnosti timskog rada na svim nivoima zdravstvene zaštite.
Jasmina Garić,Miroslav Ivić,Jasmina Zagorac.
Za slušaoce nosi 3 boda.
Za predavače nosi 5 bodova.

D-1-1532/10
Sekcija opšte medicine Vojvodine-Uloga medicinske sestre u primarnoj zdravstvenoj zaštiti-edukacija pacijenata na insulinskoj terapiji.
Sebina Mitrović.
Za slušaoce nosi 3 boda.
Za predavače nosi 5 bodova.

D-1-1533/10
Sekcija opšte medicine Vojvodine-Imunizacija stanovništva opštine Bač protiv tetanusa,Uloga medicinske sestre kod nastanka anafilaktičkog šoka.
Ivanka Bauer.
Za slušaoce nosi 3 boda.
Za predavače nosi 5 bodova.