TEST: Iskustvom i znanjem protiv bola

Verzija za štampuVerzija za štampu
Predavači
Broj akreditacije 153-02-1827/2013-01
Datum akreditacije 13 Maj, 2013
Cena po učesniku 2000 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

Poštovani,
obaveštavamo Vas da Savez Zdravstvenih Radnika Vojvodine organizuje TEST pod nazivom ISKUSTVOM I ZNANJEM PROTIV BOLA, koji će se održati 14.04.2014. u prostorijama Saveza (Svetojovanska 5, Novi Sad) od 14:00 do 19:00 časova.

Predavači: Božana Dragišić Dokmanović i Eva Vulić

Za slušaoce, ovo predavanje nosi 10 bodova.

Akreditovan Odlukom Broj: 153-02-1827/2013-01
Kursevi - pod brojem D-1-1124/13 u zbirnoj tabeli

Test je akreditovan za: lekare, stomatologe, farmaceute, medicinske sestre i zdravstvene tehničare.

Kotizacija:
za članove Saveza iznosi 2.000,00 dinara
za ostale učesnike iznosi 3.000,00 dinara

RADI PRIJAVE I ZAHTEVA ZA IZDAVANJE PROFAKTURE, POZOVITE TEHNIČKOG SEKRETARA SZRV NA TELEFONE : 021/469-296 I 021/6614-930
(U VREMENU OD 10,00-14,00 ČASOVA)