TEST: Prijateljstvo sa stresom

Verzija za štampuVerzija za štampu
Predavači
Broj akreditacije 153-02-4068/2013-01
Datum akreditacije 15 Novembar, 2013
Cena po učesniku 2000 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

Poštovani,
obaveštavamo Vas da Savez Zdravstvenih Radnika Vojvodine organizuje TEST pod nazivom PRIJATELJSTVO SA STRESOM, koji će se održati 13.12.2013. u prostorijama Saveza (Svetojovanska 5, Novi Sad) od 14:00 do 20:00 časova.

Predavači: Nataša Majstorović i Dragana Sentin Muilutinov
Za slušaoce, ovo predavanje nosi 10 boda.

Akreditovan Odlukom Broj: 153-02-4068/2013-01
Kursevi - pod brojem D-1-2154/13 u zbirnoj tabeli

Kurs je akreditovan za: medicinske sestre, zdravstvene tehničare i drugo ( laboranti, fizioterapeuti, zubni tehničari, farmaceutski tehničari, radiološki tehničari, stomatološke sestre-tehničari, ginekološko-akušerske sestre/babice, pedijatrijske sestre-tehničari, radni terapeuti, dijetetičari, sanitarni tehničari )

Kotizacija:
za članove Saveza iznosi 2.000,00 dinara
za ostale učesnike iznosi 3.000,00 dinara

RADI PRIJAVE I ZAHTEVA ZA IZDAVANJE PROFAKTURE, POZOVITE TEHNIČKOG SEKRETARA SZRV NA TELEFONE : 021/469-296 I 021/6614-930
(U VREMENU OD 10,00-14,00 ČASOVA)