TEST: Teški ljudi i teški razgovori

Verzija za štampuVerzija za štampu
Organizator
Petak, 30 Avgust, 2013
SZRV, Novi Sad Novi Sad
Broj akreditacije: D-1-1685/13
Broj akreditacije :153-02-2848/2013-01 od 16.08.2013.godine

Poštovani,
obaveštavamo Vas da Savez Zdravstvenih Radnika Vojvodine organizuje TEST pod nazivom TEŠKI LJUDI I TEŠKI RAZGOVORI, koji će se održati 30.08.2013. u prostorijama Saveza (Svetojovanska 5, Novi Sad) od 14:00 do 19:00 časova.
Predavači: ms Nataša Majstorović i Dragana Sentin Milutinov
Za učesnike, ovaj test nosi 10 boda.
Test je akreditovan za: medicinske sestre i zdravstvene tehničare.
Kotizacija:
za članove Saveza iznosi 2.000,00 dinara
za ostale učesnike iznosi 3.000,00 dinara
RADI PRIJAVE I ZAHTEVA ZA IZDAVANJE PROFAKTURE, POZOVITE TEHNIČKOG SEKRETARA SZRV NA TELEFONE : 021/469-296 I 021/6614-930
(U VREMENU OD 10,00-14,00 ČASOVA