Test: Tumori - bolest u ekspanziji

Verzija za štampuVerzija za štampu
Organizator
Nedelja, 28 Oktobar, 2018
u Savezu Novi Sad
Broj akreditacije: 153-02-2275/2018-01
od 21.08.2018. D-1-940/18

Poštovani,
obaveštavamo Vas da Savez Zdravstvenih Radnika Vojvodine zbog velikog interesovanja za ovaj program, ponovo organizuje Test pod nazivom

"Tumori - bolesti u ekspanziji"

koji će se održati 28.10.2018. u prostorijama Saveza (Svetojovanska 5, Novi Sad) od 10:00 do 13:00 časova.

Predavači: Vesna Imbronjev i Ljilja Jelić

Za slušaoce, ovo predavanje nosi 5 boda.

Akreditovan Odlukom Broj: 153-02-2275/2018-01
Testovi - pod brojem D-1-940/18 u zbirnoj tabeli

Test je akreditovan za: lekare,stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre i zdravstvene tehničare.

Kotizacija:
za članove Saveza iznosi 300,00 dinara
za ostale učesnike 500,00 dinara

RADI PRIJAVE I ZAHTEVA ZA IZDAVANJE PROFAKTURE, POZOVITE TEHNIČKOG SEKRETARA SZRV NA TELEFONE : 021/469-296 I 021/6614-930
(U VREMENU OD 10,00-14,00 ČASOVA)