TUMORSKI MARKERI - ULOGA U SKRININGU KLINIČKA PRIMENA

Verzija za štampuVerzija za štampu
Predavači
Broj akreditacije 153-02-3563/2012-01
Datum akreditacije 15 Novembar, 2012
Cena po učesniku 800 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

TUMORSKI MARKERI - ULOGA U SKRININGU KLINIČKA PRIMENA
Moderatori: dr. med Gradimir Živković, mr ph Milan Božić
Odluka broj: 153-02-3563/2012-01
U zbirnoj tabeli: D-1-2515/12
Akreditovano za LEKARE; FARMACEUTE; BIOHEMIČARE, MEDICINSKE SESTRE I ZDRAVSTVENE TEHNIČARE
Za slušaoce nosi 4 boda.