V SIMPOZIJUM SEKCIJA SESTARA U PATRONAŽI VOJVODINE: "Prevencijom do boljeg zdravlja"

Verzija za štampuVerzija za štampu
Organizator
Petak, 20 Oktobar, 2017
naselje Dunav, restoran "Karaš" Beočin Beočin
Broj akreditacije: 153-02-1697/2017-01
od datuma 19.08.2017. D-1-931/17

Poštovane koleginice, kolege, cenjeni saradnici

Pozivamo Vas da učestvujete na V Simpozijumu Sekcije sestara u patronaži Vojvodine sa međunarodnim učesnicima, koji će se održati 20.oktobra 2017. godine u ugostiteljskom objektu "Karaš", Naselje Dunav, u Beočinu.
Patronažna služba, kao deo preventivne zdravstvene zaštite, predstavlja sponu između zdravstvene ustanove i korisnika, tj lokalne zajednice. Svoj rad nadovezuje na ostale službe u zdravstvu bazirajući ga van ustanova, na terenu, što govori da je ova služba u stalnom razvoju, prilagođavajući usluge potrebama svojih korisnika i vremenu u kome živimo.
. U cilju promocije zdravlja i zdravih životnih navika, želimo da Vam približimo rad naše službe, kao i rad patronažnih službi u zemljama okruženja.

Odlukom Zdravstvenog saveta 153-02-1697/2017-01, D-1-931/17
Simpozijum je akreditovan sa 5 bodova za slušaoce

Akreditovan za lekare, stomatologe, farmaceute,biohemičare, medicinske sestre i zdravstvene tehničare

PREGLED PROGRAMA RADA :

09,00 - Prijava učesnika
09,30 - Uvodna reč i popunjavanje ulaznog testa
10,00 - " Neonatalna žutica "-
Dr. Oršolja Tobak, Fakultet zdravstvene neg Segedin ,
R. Mađarskatehničar,viši predavač
10,35 - "Prevencija bubrežne insuficijencije" -
Prof.dr Denijal Tulumović , JZU UKC Tuzla
11.10 - "Babice i patronažne sestre u službi
zdravstvene zaštite žena"
Ginekološko akušerska sestra, Nevenka Stojanović,
KBC “Dr Dragiša Mišović – Dedinje” Beograd
11.45 - "Sindrom hroničnog umora"
Docent dr infektolog Slavica Tomić, KCV Novi Sad
12.20 - Pauza
12.45 - "Laži u uzrastu adolescencije"
Psiholog Maja Pavlov, HRIO
13,20 - "Kvantna i tradicionalna kineska medicina u 21. veku"
Diplomirani farmaceut Jelena Živković,
Galenika Beograd
13.55 - "Prevencija gestacionog dijabeta"
ginekološko akušerska sestra Mirjana Prvulović,
KBC “Dr Dragiša Mišović – Dedinje” Beograd
14.30 - "Kako smanjiti učestalost povreda zuba kod dece"
Viša stomat. sestra Vesna Zdravković, DZ Novi Sad
15.05 - Koktel
16.05 - " Nega kože novorođenčeta i odojčeta"
pedijatar Dr Svetlana Rajak, DZ Srbobran
16.40 -" Salmoneloze "
Viša med.sestra Branka Šević, KCV Novi Sad
17.15 - "Dismorfofobija i poremećaji u ishrani"
Med.sestra tehničar Jasmina Ćirović,
DZ “Zvezdara” Beograd;
17,50 - Izlazni test
18,00 - Evaluacija Simpozijuma i podela sertifikata

Za učesnike Simpozijuma biće održana i dva stručna sastanka:
1. Stručni sastanak „Vaša beba i vi“ Odlukom Zdravstvenog saveta 153-02-1697/2017-01D-1-945/17 je akreditovan sa 2 bodova za slušaoce, ped.sestra Mara Rakić
2. Stručni sastanak „Faktori rizika za nastanak sepse kod prevremeno rođene novorođenčadi“ Odlukom Zdravstvenog saveta 153-02-1697/2017-01D-1-945/17 je akreditovan sa 2 bodova za slušaoce, prof.zdrav.nege Svetlana Stošić Krajčinović.

Organizaciju Simpozijuma sufinansira Komora medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije-Ogranak Vojvodina

Opšte informacije za učesnike:

Kotizacija za članove Saveza zdravstvenih radnika Vojvodine iznosi 800,00 dinara, a za ostale učesnike 1.200,00 dinara.
Učešće se obezbeđuje uplatom izvršenom na osnovu profakture izdate od strane SZRV.
Rok za prijavu tehničkoj službi je do 19.10.2017.godine

Kontakt osobe za informacije:
Tamara Vasiljević, tehnički sekretar SZRV
Rastko Vulić, tehnički sekretar SZRV
Tel: 021/ 6614-930 ili 021/469-296
Svetojovanska br 5, Novi Sad
www.szrv.org
email:savez@szrv.org