Jednodnevni stručni sastanak i redovna skupština društva

Verzija za štampuVerzija za štampu
Organizator
Subota, 20 Februar, 2010
Svečana sala Skupštine grada Sremska Mitrovica

KOTIZACIJA ZA ČLANOVE DRUŠTVA IZNOSI 500 DIN.ZA ONE KOJI NISU ČLANOVI 1000 DIN. UPLATA SE VRŠI NA OSNOVU PROFAKTURE IZDATE OD STRANE SAVEZA ZDRAVSTVENIH RADNIKA VOJVODINE NAJKASNIJE DO 10.02.2010 GODINE. SVE INFORMACIJE MOŽETE DOBITI NA TELEFON SZRV 021/ 6614 930 ILI 021/ 469 296. DNEVNI RED 10-11časova - PRIJAVA UČESNIKA 11-12 časova- STRUČNI DEO-TEME I PREDAVAČI PAUZA SKUPŠTINA DRUŠTVA FIZIO I RADNIH TERAPEUTA VOJVODINE DNEVNI RED: 1.IZVEŠTAJ O RADU STRUČNO-PROFILSKOG ODBORA FIZIO I RADNIH TERAPEUTA KMSZTS -predsednik stručno -profilskog odbora 2.izveštaj o radu društva fizio i radnih terapeuta vojvodine 3.plan rada za 2010.god 4.razno