VI SIMPOZIJUM SEKCIJA SESTARA U PATRONAŽI VOJVODINE: "1000 dana za dobar start"

Verzija za štampuVerzija za štampu
Organizator
Subota, 2 Jun, 2018
naselje Dunav, restoran "Karaš" Beočin Beočin
Broj akreditacije: 153-02-1550/2018-01
od 21.05.2018. D-1-624/18

Poštovane koleginice, kolege, cenjeni saradnici

Pozivamo Vas da učestvujete na VI Simpozijumu Sekcije sestara u patronaži Vojvodine sa međunarodnim učesnicima, koji će se održati u subotu, 02. juna 2018. godine u ugostitelj-skom objektu “Karaš”, u Naselju Dunav, u Beočinu.

Patronažna služba, kao deo preventivne zdravstvene zaštite, predstavlja sponu između zdravstvene ustanove i korisnika, tj lokalne zajednice. Svoj rad nadovezuje na ostale službe u zdravstvu.Osnovno polje rada svake patronažne sestre je porodica, ona je vezana za teren a ne za ustanovu, te prilagođava usluge potrebama svojih korisnika i vremenu u kome živimo.

U cilju promocije zdravlja i zdravih životnih navika, želimo da Vam približimo rad naše službe, kao i rad patronažnih službi u zemljama okruženja.

Broj bodova na Simpozijumu
za slušaoce 4 bodova,
za predavače 8 bodova

Simpozijum je akreditovanan za lekare, stomatologe, farmaceute,biohemičare, medicinske sestre i zdravstvene tehničare.

PREGLED PROGRAMA RADA :

02.06.2018., subota

09,00 - Prijava učesnika
09,30 - Uvodna reč i popunjavanje ulaznog testa
10,00 - " Devet meseci života žene i sve njene promene u
tom periodu " - Ginekološko akušerska sestra
Nevenka Stojanović
10,20 - "Značaj nadzora nad novorođenčetom nakon otpusta
iz porodilišta" - Dr Gordana Ivanov
10,40 - "Osipne groznice sa posebnim osvrtom na morbile "
Docent dr Slavica Tomić
11,00 - "Novine u Programu imunizacije i aktivnosti
na eliminaciji malih boginja u Republici Srbiji" -
Primarijus dr sci. med. Epidemiologije Snežana Medić
11,20 - Komercijalno predavanje “Bepanthen”
Predstavnik kompanije Bayer, magistar farmacije Željka Vrcelj
11,30 - Pauza
11,50 - " Hladni lanac "- Dipl.med.sestra Mediha Zulić
12,10 - " Uloga dipl.med.sestre u organizaciji i sprovođenju
imunizacije "- Dipl.med.sestra Danijela Ovčina
12,30 - "Javnozdravstveni značaj uvođenja „Škola za praćenje
ranog razvoja male dece"” - Spec.med.sestra
Kristina Nedeljković
12,50 - Komercijalno predavanje “Elevit”
Predstavnik kompanije Bayer, magistar farmacije Željka Vrcelj
13,00 - Koktel
14,00 - Komercijalno predavanje
Predstavnik kompanije Celstis Pharm, dipl.farmaceut Vladimir
Gravara
14,15 - "Lekovite biljke i preparati na njihovoj
bazi - istine i zablude" - Asis. dr sci. med.farmacije Nebojša
Kladar
14,45 - "Homeopatija"- Homeopata dr Lazar Trifunović
15,15 - "Pušenje i trudnoća" Spec.med.sestra Vesna Imbronjev
15,35 - Izlazni test
15,50 - Evaluacija Simpozijuma
16,00 - Podela sertifikata

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ за учеснике:

Котизација за чланове Савеза здравствених радника Војводине износи 800,00 динара, а за остале учеснике 1.200,00 динара

Учешће се обезбеђује уплатом извршеном на основу профактуре издате од стране СЗРВ.

Рок за пријаву техничкој служби је до 31.05.2018.године

Oрганизацију Сиmпозијума суфинансира Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије-Огранак Војводина

Контакт особе за информације:
Тамара Васиљевић, технички секретар СЗРВ
Растко Вулић, технички секретар СЗРВ
Тел: 021/ 6614-930