VII KONGRES SZRV " SAVREMENA DIJAGNOSTIKA U MEDICINI"

Verzija za štampuVerzija za štampu
Organizator
Četvrtak, 18 Maj, 2017
Hotel "Đerdap" Kladovo

Poštovane koleginice, kolege, cenjeni saradnici,

Zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo da učestvujete u radu VII Kongresa Saveza zdravstvenih radnika Vojvodine koji će se održati u Kladovu, Hotel „Đerdap“ od 18-21.05.2017.godine.

Očekujemo Vas na radu i druženju u prijatnom ambijentu Hotela „Đerdap“, sa željom da svojim učešćem doprinesete uspehu VII Kongresa Saveza zdravstvenih radnika Vojvodine.

Svoje radove za učešće na Kongresu možete prijaviti na
www.szrv.org -dugme gore levo- Kongres Kladovo 2017.
do 20.04.2017.
Naziv rada (velikim štampanim slovima)
Ime Prezime autora,
Ustanova iz koje dolazi
(Sažetak do 200 reči, ćirilica, font Arial, veličina 12)

Naučni odbor Kongresa zadržava pravo i donosi odluku o načinu izlaganja radova

Za učesnike Kongresa biće organizovan test akreditovan odlukom Zdravstvenog Saveta Srbije sa 6 bodova.

PLENARNI PREDAVAČI KONGRESA

1. Značaj savremene digestivne endoskopije
dr Aleksandar Knežević
Klinički centar Vojvodine- Novi Sad

2. Savremeni dijagnostički trendovi u neonatalnom i ranom dečijem uzrastu
dr Mirjana Anđelić
Specijalistička ginekološko akušerska ordinacija dr Mirjana Anđelić

3. Prednosti neinvazivne prenatalne dijagnostike.
dr Mirjana Anđelić
Specijalistička ginekološko akušerska ordinacija dr Mirjana Anđelić

4. Savremene dijagnostičke metode u virusologiji
Prof. dr Vesna Milošević
IZJZV

5. Onkološka rehabilitacija – kvantitativna i kvalitativna procena
Prof.dr Svetlana Popović-Petrović
Institut za onkologiju Vojvodine Sr.Kamenica

6. Primena visokorezolutivnih imaging metoda u planiranju radioterapije tumora pluća
Prof. dr Marko Erak
Institut za onkologiju Vojvodine Sr.Kamenica

7. Holteri u svakodnevnom životu
ms Olivera Đermanov
Dom zdravlja “ Novi Sad”

8. Ehokardiografska dijagnostika srčanih bolesti
dr Nada Kovačević
Dom zdravlja “ Novi Sad”

9. Nuzefekti hemioterapije kod carcinoma bronha
Doc.dr Nensi Lalić
Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica

10. Uloga medicinske sestre - tehničara u izvođenju pulmoloških endoskopskih procedura
sms Mirjana Simonović
Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica

Akreditacija Kongresa je u toku.
Očekivan broj bodova:
Za pasivne učesnike 6 bodova
Za poster prezentacije 7 bodova
Za video prezentacije 9 bodova
Plenarni predavači 12 bodova

Kotizacija za učešće na Kongresu iznosi:
- za aktivno učešće članova Saveza zdravstvenih radnika Vojvodine 2.500,00 dinara
- za pasivno učešće članova Saveza zdravstvenih radnika Vojvodine 4.000,00 dinara
- za ostale 6.000,00 dinara
i uplaćuje se po profakturi dobijenoj iz Saveza zdravstvenih radnika Vojvodine.

Smeštaj: Cena smeštaja u dvokrevetnim i trokrevetnim sobama sa svečanom večerom, koktelom dobrodošlice i osiguranjem iznosi 11.800,00 dinara.

Aranžman počinje sa ručkom 18.05.2017. godine a završava sa doručkom 21.05.2017.godine.
Za rezervacije smeštaja obratiti se na telefon:
019-801-010 recepcija Hotela „Đerdap“,

Prevoz u sopstvenoj organizaciji, uz mogućnost organizovanog prevoza iz Novog Sada

Za dodatne informacije pozovite:
Kontakt osobe: Tamara Vasiljević,Rastko Vulić, tehnički sekretari SZRV
Tel: 021/ 6614-930 ili 021/469-296
Svetojovanska br 5, Novi Sad
Radno vreme od 08:00-15:00
www.szrv.org e-mail: savez@szrv.org

Dobrodošli.

Maja Antić
Predsednica
Saveza zdravstvenih radnika Vojvodine