Violeta Popović

Značaj zdravstvenog vaspitanja i promocije...

Predavači
Broj akreditacije 153-02-4068/2013-01
Datum akreditacije 15 Novembar, 2013
Cena po učesniku 1200 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

Značaj zdravstvenog vaspitanja i promocije...

Predavači
Broj akreditacije 153-02-4068/2013-01
Datum akreditacije 15 Novembar, 2013
Cena po učesniku 1200 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

Značaj zdravstvenog vaspitanja i promocije...

Predavači
Broj akreditacije 153-02-4068/2013-01
Datum akreditacije 15 Novembar, 2013
Cena po učesniku 1200 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

Simpozijum Sekcije sestara u patronaži Voj...

Cena po učesniku 1000 din
Br. učesnika u okviru grupe 60

Primena radioničarskog rada i vršnjačke ...

Predavači
Broj akreditacije 153-02-2444/2012-01
Datum akreditacije 16 Avgust, 2012
Cena po učesniku 1200 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

ZAŠTITA DECE OD ZANEMARIVANJA I ZLOSTAVLJANJA

Predavači
Broj akreditacije 153-02-3563/2012-01
Datum akreditacije 15 Novembar, 2012
Cena po učesniku 600 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

Primena radioničarskog rada i vršnjačke ...

Predavači
Datum akreditacije 16 Avgust, 2012
Cena po učesniku 1200 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

Syndicate content