ZAŠTITA DECE OD ZANEMARIVANJA I ZLOSTAVLJANJA

Verzija za štampuVerzija za štampu
Predavači
Broj akreditacije 153-02-3563/2012-01
Datum akreditacije 15 Novembar, 2012
Cena po učesniku 600 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

ZAŠTITA DECE OD ZANEMARIVANJA I ZLOSTAVLJANJA
Moderatori: Jelena Kovačev, Violeta Popović
Odluka broj: 153-02-3563/2012-01
U zbirnoj tabeli: D-1-2522/12
Akreditovano za MEDICINSKE SESTRE I ZDRAVSTVENE TEHNIČARE
Za slušaoce nosi 3 boda.