ZAŠTO SVI ZAJEDNO ? Ideja je početak! Rad je napredak! Timski rad je uspeh!

Verzija za štampuVerzija za štampu
Organizator
Subota, 27 Februar, 2010
Institut za KVB Sremska Kamenica

 
 
 
      Program rada:

8:00-9:00  -REGISTRACIJA UČESNIKA
         i podela kotizacionog materijala
               9:00 - pozdravna reč domaćina i početak rada
                       
  INTERNISTIČKE SEKCIJE  (3 boda za slušaoce)

1.    Učestalost i prevencija infekcije centralnog venskog katetera u opštoj bolnici Vršac – Milićević Zorica
2.    Sestrinske intervencije u nezi obolelih od HOBP –Vukmir Jasna
3.    Sleep apnea, dijagnostika i način lečenja – Prodić Siniša
4.    Rukovanje citotoksičnim lekovima i zaštita osoblja – Dejak Andrijana
5.    Meticillin rezistentni stafilokokus aureus – Repić Jelena

                      11:00  - DISKUSIJA POVODOM
            IZLOŽENIH  RADOVA  I POPUNjAVANjE TESTA
             
               11:30 – 12:30 KOKTEL

                       12:30  početak rada
 
  PSIHIJATRISKE SEKCIJE  (3 boda za slušaoce)

1.    Psihijatrija nekad i sad – Ljiljana Todorovska
2.    Hiperkinetski poremećaj – Danica Bankovački
3.   Proces zdravstvene nege kod pacijenata sa poremećajima      ishrane i grupna psihoterapija – Danijela Bajić
                            
                     13.30  DISKUSIJA POVODOM
             IZLOŽENIH RADOVA I POPUNjAVANjE TESTA
                    
            14:00 –početak rada

GERIJATRISKE SEKCIJE  (3 boda za slušaoce)

1.    SLUŽBA POMOĆI DRUGIMA – KSENIJA MARČIĆ
2.    SOCIJALNO – MEDICINSKI ASPEKTI ZBRINjAVANjA  INKONTINENCIJE  - MARGITA BORIĆ
3.    DEKUBITUSI – PROBLEM BROJ JEDAN –INTERVENCIJE SESTRE U PREVENCIJI I ZBRINjAVANjU DEKUBITALNE RANE – JELENA SRDIĆ

           15:00 DISKUSIJA POVODOM
  IZLOŽENIH RADOVA I POPUNjAVANjE TESTA
 

 KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE NA SVAKOJ SEKCIJI POJEDINAČNO IZNOSI
800,00 dinara po učesniku  za članove SZRV       
1200, 00 dinara  za učesnike koji nisu članovi SZRV