ZAVRŠEN III SIMPOZIJUM SZRV

Verzija za štampuVerzija za štampu
Organizator
Nedelja, 18 April, 2010
Hotel „Omorika“, Tara

Svečanom večerom i evaluacijom završen je III simpozijum SZRV. Prenosimo Vam tekst evaluacije simpozijuma koji je prezentovala predsednica SZRV Evica Vulić:
"Koncept rada ovog simpozijuma je u određenoj meri odstupio od našeg dosadašnjeg načina rada jer je,  na Vaš  zahtev, bilo najviše usmenih prezentacija.
Okrugli sto na temu „Obrazovanje sestara-akademske i strukovne studije“ otvorio je problem neusaglašenosti važeće zakonske regulative  i činjeničnog stanja u obrazovanju zdravstvenih radnika.
Iz diskusije  koja usledila  proizilazi  da je neophodno uskladiti potrebe  sestrinskog kadra sa obrazovnim sistemom, kao i pokretanje inicijative od strane KMSZTS za izmenu i dopunu Zakona o zdravstvenoj zaštiti   u pogledu usklađivanja  sa propisima iz oblasti visokog obrazovanja  koji se odnosi na obrazovanje sestra na akademskim studijama  i utvrđivanja radno- pravnog statusa medicinskih sestra  i zdravstvenih tehničara sa akademskim obrazovanjem, kojih na teritoriji AP Vojvodine ima  sada oko 50. Takođe je neophodno naći mogućnost da  se sestrama    srednjom SS kojih ima 96,0% omogući kroz reformu zdravstvenog i obrazovnog sistema  dalje usavršavanje uz rad.
U okviru  plenarne tematike „Kardiovaskularne bolesti prevencija  lečenje i zdravstvena nega“  izloženo je 5  plenarnih tema
U okviru drugog dana  je izloženo 3 plenarne teme.
Zahvaljujem se našim predavačima Plenarih tema na odazivu i učešću u radu trećeg Simpozijuma SZRV.
Trećem Simpozijumu SZRV je prisustvovalo  212  učesnika
Usmenih prezentacija  je bilo 76
Poster prezentacija    je bilo 16
Pasivnih  učesnika    je bilo 106
Za najbolji poster anketom učesnika Simpozijuma  izabran je poster broj13 autora Mire Stojanovski, Dom za Lica ometena u razvoju iz Pančeva  sa naslovom "Mentalna retardacija  osobe sa kombinovanim  smetnjama-neverbalna komunikacija".
Za najbolju usmenu prezentaciju anketom učesnika Simpozijuma  izabran je rad:  Mirjane Simonović sa Instituta za plućne bolesti Vojvodine „Uloga i zadaci med. Sestre-tehničara- instrumentarke u izvođenju fiberbronhoskopije“.
Izabrane koleginice  kao nagradu Saveza  imaju besplatno učešće na jesenjem Kongresu SZRV.
Prosečna ocena  Simpozijuma je:4,22
Zahvaljujem se  svima Vama koji ste uzeli učešće u radu trećeg Simpozijuma  kao i na sugestijama  koje ste u anketnim upitnicima izneli a  najveći broj je bio sa predlogom da u rad stručnih skupova vratimo   Kurseve  i kreativne radionice, što ćemo  naravno i učiniti.
I na kraju osećam potrebu da se posebno zahvalim  svima koji su svojim radom doprineli organizaciji trećeg Simpozijuma SZRV:    Maji Antić, Tamari Terzić, Maji Redžovskoj, Ljilji Jelić, Ljiljani  Vujović, Dragoljubu Pavloviću,
Hvala Vam  za trud, rad i pozitivnu  energiju koju ste uneli, pripremu i orgaaciju ovog Simpozijuma
Želim Vam dobru zabavu i da se ponovo vidimo na jesen na Kongresu SZRV koji će biti u Vojvodini.
Zaključak: Savez  zdravstvenih radnika Vojvodine preporučuje KMSZTS  da na osnovu ovlašćenja utvrđenog Zakonom o komorama zdravstvenih radnika  Srbije i čl. 10 Statuta KMSZTS podnese inicijativu za donošenje  odnosno  izmene i dopune  Zakona o zdravstvenoj zaštiti  i odgovarajućih propisa za njihovo sprovođenje u cilju  utvrđivanja  stanja i iznalaženja rešenja u pogledu usklađivanja  sa propisima iz oblasti visokog obrazovanja u delu koji se odnosi na obrazovanje sestra na akademskim studijama  radi utvrđivanja radno- pravnog statusa medicinskih sestra  i zdravstvenih tehničara sa akademskim obrazovanjem, kojih na teritoriji AP Vojvodine ima oko 50."