Znanjem protiv raka debelog creva

Verzija za štampuVerzija za štampu
Predavači
Broj akreditacije 153-02-2444/2012-01
Datum akreditacije 16 Avgust, 2012
Cena po učesniku 1200 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

Moderatori: Ljilja Jelić,Vesna Imbronjev
Akreditovano odlukom broj: 153-02-2444/2012-01
Datum: 16.08.2012.
Broj u zbirnoj tabeli: D-1-1928/12

Akreditovano za lekare, stomatologe,farmaceute,biohemičare,medicinske sestre,zdravstvene tehničare.

Za predavače nosi 12 bodova,a za slušaoce 6 bodova.
Kotizacija za članove Saveza iznosi 1200,00 din.,za ostale učesnike iznosi 1800,00 din.