OBAVEŠTENJE ČLANOVIMA KOMORE MEDICINSKIH SESTARA I ZDRAVSTVENIH TEHNIČARA SRBIJE 

 

Poštovani članovi Komore,

Po osnovu Odluke Skupštine Komore nastavlja se sa pružanjem jednokratne novčane pomoći članovima Komore koji su oboleli od virusa Covid 19.

Molimo članove Komore da, do utvrđenog roka 20.12.2020. godine, dostave zahtev za jednokratnu novčanu pomoć (obrazac zahteva možete preuzeti na internet stranici Komore www.kmszts.org.rs u folderu Dokumenta ili klikom na ovaj LINK) i celokupnu medicinsku dokumentaciju kojom se dokazuje da su bili COVID pozitivni.


Zahtev i medicinsku dokumentaciju možete poslati putem pošte, na adresu Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije, Terazije 27/II, 11000 Beograd, ili elektronskim putem, na meil Komore This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.