Radovi eminentnih stručnjaka u datoj oblasti biće predstavljeni kroz predavanja i interaktivne prezentacione forme u okviru plenarnih tematika kroz sva tri dana rada sa posebnim akcentom na aktuelna dostignuća. Sadržaj kongresa će kreirati mogućnost za učenje, učestvovanje i umrežavanje prisutnih zdravstvenih profesionalaca otvarajući im put ka samom vrhu oblasti njihovog delokruga rada.
Na bazi odluke o akreditaciji programa kontinuirane edukacije informisaćemo Vas o broju bodova koje će moći da se ostvari prisustvom na Kongresu, a uz Vaše učešće i doprinos, sigurni smo da će kvaletet rada i diskusija biti na visokom nivou.
Smešten nadomak ski staza i ski liftova, sa predivnim pogledom na šumovite padine Grand Hotel & Spa, gde će se Kongres održati, jedan je od kvalitetnije opremljenih i organizovanih objekata za kongresnu delatnost, predstavlja savršenu lokaciju na Kopaoniku, kao najvećem ski centar u Srbiji i jedanom od najpopularnijih u Regionu. Karakteriše ga neverovatan prirodni potencijal od oko 200 sunčanih i oko 160 dana pod snežnim pokrivačem tokom godine.
U ime Organizacionog odbora, unapred se radujemo susretu!

Predsednica Saveza zdravstvenih radnika Vojvodine
Brankica Perić

PLENARNE TEME KONGRESA

1. Dr Tatjana Aranđelović Klosnetić, Dom Zdravlja Pančevo, Pančevo - „Anafilaktička reakcija u ordinaciji primarne zdravstvene zaštite“;
2. Ms Jelena Vuković, Dom Zdravlja Pančevo, Pančevo - „Anafilaktička reakcija u ordinaciji primarne zdravstvene zaštite – uloga medicinske sestre“;
3. Dr Dane Tabš, Zavod za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad - „Vanbolnički srčani zastoj“;
4. Mst Marijan Ciganović, Zavod za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad, - „Mere osnovne životne podrške;
5. Doc. dr Dragan Nikolić, Urgentni centar Kliničkog centra Vojvodine, Novi Sad, - „Sistem rane hospitalne trijaže pacijenata sa urgentnim stanjima“;
6. Dipl. org. zdr. nege Dragana Nikolić, Urgentni centar Kliničkog centra Vovjvodine, Novi Sad, - „ Uloga medicinske sestre/tehničara u sistemu rane hospitalne trijaže pacijenata sa urgentnim stanjima“;
7. Prof. dr Dejan Sakač, Institut za kardiovaskularne bolesti Sremska Kamenica „Akutni koronarni sindrom“;
8. Organizator zdravstvene nege, Olgica Sedlarović, Institut za kardiovaskularne bolesti Sremska Kamenica „Uloga medicinske sestre- tehničara kod zbrinjavanja akutnog koronarnog sindroma“;
9. Prof. dr Aleksandar Redžek, Institut za kardiovaskularne bolesti Sremska Kamenica, - „Hirurško zbrinjavanje akutne disekcije aorte-iskustva iz IKVB Sremska Kamenica“;
10. Ms Nataša Damjanac, Institut za kardiovaskularne bolesti Sremska Kamenica, - „Uloga medicinske sestre- tehničara kod zbrinjavanja akutne disekcije aorte“;
11. Asisst. dr Marijana Basta Nikolić, Centar za radiologiju, Klinički centar Vojvodine, - „Radiološki pristup dijagnostici i lečenju moždanog udara“;
12. Srukovni radiolog Milijana Vuković, Centar za radiologiju, Klinički centar Vojvodine, Novi Sada, - „Uloga rengen tehničara u dijagnostici kod moždanog udara“;
13. Prof. dr Vladimir Harhaji, Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju, Kliničkog centra Vojvodine , Novi Sad, - „Tretman nestabilnih povreda karličnog prstena“;
14. Ms Katarina Bošnjak, Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju, Kliničkog centra Vojvodine, Novi Sad„ - Nega pacijenata sa nestabilnom povredom karličnog prstena“;
15. Mr. dr Mišo Dukić, Klinika za urologiju, Kliničkog centra Vojvodine, Novi Sad - „Benigna hiperplazija prostate kao uzrok urgentnog stanja“;
16. Asisst. dr Snežana Stanisavljević, Klinika za anesteziju, intenzivnu terapiju i terapiju bola, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad, - „Specifičnosti kardiopulmonale reanimacije u bolnici“;
17. Mst, Anđelko Ignjatović, Klinika za anesteziju, intenzivnu terapiju i terapiju bola, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad - „Uloga medicinske sestre-tehničara u reanimaciji i lečenju akutnog zastoja srca u tercijarnoj ustanovi“;
18. Dr Veličko Trajković, Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine, Novi Sad, - „Urgentna hirurška stanja u pedijatrijskoj populaciji“;
19. Vms Dragica Ćurčić, Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine, Novi Sad, - „ Uloga medicinske sestre kod urgentnih stanja pedijatrijske populacije;
20. Ms, Željana Mijatović, Klinika za ginekologiju i akuserstvo, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad, - „Urgentna stanja u ginekologiji“.

CENA SMEŠTAJA U HOTELU GRAND:

- Cena smeštaja u jednokrevetnoj sobI:

Za 1 dan boravka 10.266 din

Za 3 dana boravka 30.798 dinara

Doplata za svečanu večeru 10 EUR

- Cena smeštaja u dvokrevetnoj sobi:

Za 1 dan boravka 7.198 din 

Za 3 dana boravka 21.594 dinara

Doplata za svečanu večeru 10 EUR

- Cena smeštaja u troktrevetnoj sobi:

Za 1 dan boravka 6.490 din 

Za 3 dana boravka 19.470 dinara

Doplata za svečanu večeru 10 EUR


Cene su po osobi za smeštaj u smeštajnoj jedinici na bazi punog pansiona. Za sve dane trajanja Kongresa SPA sadržaji za goste hotela su besplatni.

Više informacija o hotelu možete pogledati putem linka: https://www.mkresort.com/grand/

 

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE NA KONGRESU

• za aktivne učesnike - 2.500,00 dinara
• za za učesnike bez rada - 4.000,00 dinara

 

PREVOZ

Postoji mogućnost organizovanog prevoza za učesnike Kongresa u zavisnosti od interesovanja učesnika.