Hotel „Grand“ Kopaonik, 19. - 22. septembar 2019. godine

Poštovane koleginice, kolege, cenjeni saradnici,
Pozivamo Vas da učestvujete na IX Kongresu SZRV koji je posvećen hitnim stanjima od primarnog do tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
Predsednica SZRV Brankica Perić

Sažetak rada za učešće na Kongresu se prijavljuje preko sajta SZRV do 01.08.2019 godine.

Za slanje rada je potrebno uneti:

1. Naziv rada (velikim štampanim slovima)

2. Ime i prezime autora

3. Ustanova iz koje dolazi autor

4. Tekst sažetka (do 200 reči, latinica, font Arial, veličina 12)

5. E-mail adresu pošiljaoca

 

VAŽNI DATUMI:

15. jun 2019. godine - otvaranje opcije za slanje sažetka na sajt SZRV;
1. avgust 2019. godine - završetak roka za slanje radova;
10. avgust 2019. godine - obaveštenje o prihvatanju radova;
1. septebar 2019. godine - krajnji rok za uplatu kotizacija i smeštaja;

PLENARNI PREDAVAČI KONGRESA

Dr Tatjana Aranđelović Klosnetić, Dom Zdravlja Pančevo, Pančevo - „Anafilaktička reakcija u ordinaciji primarne zdravstvene zaštite“;
Ms Jelena Vuković, Dom Zdravlja Pančevo, Pančevo - „Anafilaktička reakcija u ordinaciji primarne zdravstvene zaštite – uloga medicinske sestre“;
Dr Dane Tabš, Zavod za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad - „Vanbolnički srčani zastoj“;
Mst Marijan Ciganović, Zavod za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad, - „Mere osnovne životne podrške;
Doc. dr Dragan Nikolić, Urgentni centar Kliničkog centra Vojvodine, Novi Sad, - „Sistem rane hospitalne trijaže pacijenata sa urgentnim stanjima“;
Dipl. org. zdr. nege Dragana Nikolić, Urgentni centar Kliničkog centra Vovjvodine, Novi Sad, - „ Uloga medicinske sestre/tehničara u sistemu rane hospitalne trijaže pacijenata sa urgentnim stanjima“;
Prof. dr Dejan Sakač, Institut za kardiovaskularne bolesti Sremska Kamenica „Akutni koronarni sindrom“; 

Organizator zdravstvene nege, Olgica Sedlarović, Institut za kardiovaskularne bolesti Sremska Kamenica „Uloga medicinske sestre- tehničara kod zbrinjavanja akutnog koronarnog sindroma“;
Prof. dr Aleksandar Redžek, Institut za kardiovaskularne bolesti Sremska Kamenica, - „Hirurško zbrinjavanje akutne disekcije aorte-iskustva iz IKVB Sremska Kamenica“;
Ms Nataša Damjanac, Institut za kardiovaskularne bolesti Sremska Kamenica, - „Uloga medicinske sestre- tehničara kod zbrinjavanja akutne disekcije aorte“;
Asisst. dr Marijana Basta Nikolić, Centar za radiologiju, Klinički centar Vojvodine, - „Radiološki pristup dijagnostici i lečenju moždanog udara“;
Srukovni radiolog Milijana Vuković, Centar za radiologiju, Klinički centar Vojvodine, Novi Sada, - „Uloga rengen tehničara u dijagnostici kod moždanog udara“;
Prof. dr Vladimir Harhaji, Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju, Kliničkog centra Vojvodine , Novi Sad, - „Tretman nestabilnih povreda karličnog prstena“;
Ms Katarina Bošnjak, Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju, KC, Novi Sad„ - Nega pacijenata sa nestabilnom povredom karličnog prstena“;
Mr. dr Mišo Dukić, Klinika za urologiju, KC, Novi Sad - „Benigna hiperplazija prostate kao uzrok urgentnog stanja“;
Asisst. dr Snežana Stanisavljević, Klinika za anesteziju, intenzivnu terapiju i terapiju bola, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad, - „Specifičnosti kardiopulmonale reanimacije u bolnici“;
Mst, Anđelko Ignjatović, Klinika za anesteziju, intenzivnu terapiju i terapiju bola, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad - „Uloga medicinske sestre-tehničara u reanimaciji i lečenju akutnog zastoja srca u tercijarnoj ustanovi“;
Dr Veličko Trajković, Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine, Novi Sad, - „Urgentna hirurška stanja u pedijatrijskoj populaciji“;
Vms Dragica Ćurčić, IZZDIO, Novi Sad, - „ Uloga medicinske sestre kod urgentnih stanja pedijatrijske populacije;
Ms, Željana Mijatović, Klinika za ginekologiju i akuserstvo, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad, - „Urgentna stanja u ginekologiji“.

Kotizacija za učešće na Kongresu iznosi 2.500,00 za aktivne učesnike, za ostale 4.000,00 dinara i uplaćuje se po profakturi dobijenoj iz Saveza zdravstvenih radnika Vojvodine.

Smeštaj: Cena smeštaja na bazi punih pansiona
- u jednokrevetnoj sobi iznosi 30.798,00 din
- u dvokrevetnoj sobi 21.594,00 din
- u trokrevetnoj sobi 19.470,00 din
Doplata za svečanu večeru iznosi 1.200,00 din.
Aranžman počinje sa ručkom 19.09.2019.godine a završava sa doručkom 22.09.2019.godine.
Za rezervacije i profakture obratiti na telefon
036/547-12-46 recepcija Hotela „Grand“,

OBAVEŠTENJE O POLASCIMA  AUTOBUSA 

Autobus za učesnike IX Kongresa iz Novog Sada polazi sa parkinga kod "Lokomotive" na železničkoj stanici  19.09.2019. godine u 06:00 časova.

Vođe puta:

Branka Avramović, 064/8696161 i 

Ljilja Jelić 064/1568451

Autobus iz Sombora polazi sa  parkinga kod stadiona FK "Radničkog" 19.09.2019. godine u 05:30 časova 

Vođa puta: 

Goran Bjelan 064878352

Kontakt:
Zbog preseljenja SZRV u nove prostorije, sve informacije možete dobiti na brojeve telfona: 066/460-967 ili 065/898-07-77

www.szrv.org e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Preuzmite poziv

Preuzmite program