I SIMPOZIJUM GLAVNIH SESTARA VOJVODINE

Verzija za štampuVerzija za štampu
Organizator
Petak, 25 Mart, 2011
Pozorište mladih,Ignjata Pavlasa 4-8 Novi Sad
Broj akreditacije: 153-02-575/2011-02
D-1-692/11

Dana 25.03.2011. godine sa početkom u 10:00 časova,održan je I SIMPOZIJUM GLAVNIH SESTARA VOJVODINE sa temom NOVINE U OBRAZOVANJU SESTARA.

Na Simpozijumu su učestvovali:
Dr Maria Barnai , dekanica Fakulteta zdravstvenih i društvenih nauka Segedin,NR Mađarska
Dr Kornelia Helembai,Šef katedre za zdravstvenu negu
Dr Erika Erdeši,zamenik šefa katedre za zdravstvenu negu,Fakulteta zdravstvenih i društvenih nauka,Segedin,NR Mađarska.
Oršolja Tobak,Šef katedre za patronažne sestre Fakulteta zdravstvenih i društvenih nauka,Segedin,NR Mađarska
Gabriela Poša,Šef katedre za fizioterapeute,Fakulteta zdravstvenih i društvenih nauka,Segedin,NR Mađarska
Docent Dragana Milutinović,Medicinski fakultet-Katedra za zdravstvenu negu,Novi Sad.
Asistent Dragana Simić,Medicinska Škola "7 april",Novi Sad
Strukovna seestra Slavica Nastasić,Srednja medicinska škola,"Dr Ružica Rip"Sombor

I simpozijum glavnih sestara Vojvodine je protekao po planu i programu,prisutstvovalo je 240 slušalaca.