VIII KONGRES SZRV " INOVATIVNI PRISTUPI U PREVENCIJI I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI OD MASOVNOH NEZARAZNIH BOLESTI"

Verzija za štampuVerzija za štampu
Organizator
Četvrtak, 4 Oktobar, 2018
VRNJAČKA BANJA, HOTEL "BREZA"
Broj akreditacije: 153-02-1550/2018-01
D-1-619/18 od 21.05.2018.

Poštovane koleginice, kolege, cenjeni saradnici,

Zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo da učestvujete u radu VIII Kongresa Saveza zdravstvenih radnika Vojvodine koji će se održati u Vrnjačkoj Banji, hotel "Breza" od 4-7.10.2018.godine.

Masovne nezarazne bolesti su svetski zdravstveni problem zbog svoje velike brojnosti. Ove bolesti karakteriše: visok procenat obolelih, smrtnost, apsentizam- često odsustvovanje sa posla zbog lečenja i rehabilitacije, visoki troškovi za pojedinca i zajednicu zbog dugotrajnog lečenja i prerane smrti.

Brojna epidemološka istraživanja su pokazala da neka od ovih oboljenja nastaju kao posledica delovanja istih rizičnih faktora što znači da se merama na eliminaciji i ograničenju rizičnih faktora može uticati na sprečavanje i suzbijanje u istovremeno više oboljenja. Na ovaj način se može ostvariti veća efikasnost u delovanju zdravstveni službe uz značajno povećenje ekonomičnosti rada.
Očekujemo Vas na radu i druženju u prijatnom ambijentu Hotela "Breza". Sa željom da svojim učešćem doprinesete uspehu VIII Kongrasa Saveza zdravstvenih radnika Vojvodine.

Svoje radove za učešće na Kongresu možete prijaviti na
www.szrv.org -dugme gore levo- Kongres V.Banja 2018.do 20.08.2018.
Naziv rada (velikim štampanim slovima)
Ime Prezime autora,
Ustanova iz koje dolazi
(Sažetak do 200 reči, ćirilica, font Arial, veličina 12)

Kongras je akreditovan pod brojem D-619/18.
Za pasivne učesnike 6 bodova
Za poster prezentacije 7 bodova
Za video prezentacije 9 bodova
Plenarni predavači 12 bodova

Kotizacija za učešće na Kongresu iznosi:
- za aktivno učešće članova Saveza zdravstvenih radnika Vojvodine 2.500,00 dinara
- za pasivno učešće članova Saveza zdravstvenih radnika Vojvodine 4.000,00 dinara
- za ostale 6.000,00 dinara
i uplaćuje se po profakturi dobijenoj iz Saveza zdravstvenih radnika Vojvodine.

Smeštaj: Cena smeštaja u dvokrevetnim i trokrevetnim sobama sa svečanom večerom i osiguranjem iznosi 11.500,00 dinara.
Smeštaj možete rezervisati najkasnije do 20.09.2018. godine.
Profaktura na telefon Hotela "Breza" Vrnjačka Banja 036/602-144

Predavači:
Prof.dr Milena Mitrović
VMS Radmila Božendić
Prof.dr Radovan Veljković
MS Jasna Lazendić
Doc.dr sci med Nensi Lalić
Dr Goran Radosavljević
Ass.dr Marijana Basta Nikolić
strukovni radiolog Milijana Vuković
Doc. dr Dragan Nikolić
Strukovna MS Dragana Stankov
Doc.dr Dušica Jarić
VMS Dragica Đuričić
Doc.dr Mioljub Ristić
Spec.struk.MS Ankica Vukas
Prof.dr Divna Kekuš

Prevoz u sopstvenoj organizaciji, uz mogućnost organizovanog prevoza iz Novog Sada

Za dodatne informacije pozovite:
Kontakt osobe: Tamara Vasiljević,Rastko Vulić, tehnički sekretari SZRV
Tel: 021/ 6614-930 ili 021/469-296
Svetojovanska br 5, Novi Sad
Radno vreme od 08:00-15:00
www.szrv.org e-mail: savez@szrv.org

Dobrodošli

Predsednica SZRV Ljiljana Ivančević